Co zrobić, aby zagłosować za granicą? (poradnik i spot) [AKTUALIZACJA]

Kto, kiedy i na jakich zasadach może głosować za granicą? Gdzie zostały utworzone obwody głosowania? Jak za granicą zostać wpisanym do spisu wyborców lub uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania? O tym w poradniku „Głosowanie za granicą” i kolejnym spocie PKW.

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Uwaga! W obu Amerykach wybory odbędą się w sobotę 12 października 2019 r. - więcej na ten temat: poniżej.

Kto może zagłosować za granicą?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel polski, który:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Głosowanie za granicą tylko osobiście

Wyborcy przebywający czasowo za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. 

Gdzie można zagłosować za granicą?

Na mocy rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r. poz. 1767) zostały utworzone obwody głosowania, których wykaz można znaleźć tutaj.

Jak zostać wpisanym do spisu wyborców za granicą?

Jako że konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.

Możesz to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory – więcej na temat systemu przeczytasz poniżej.

W zgłoszeniu musisz podać:

 1. nazwisko i imię (imiona),
 2. imię ojca,
 3. datę urodzenia,
 4. numer ewidencyjny PESEL,
 5. adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,
 6. adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą),
 7. numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego).

Zgłoszenia można dokonać do 10 października 2019 r. (włącznie).

Co daje system e-wybory?

Jeśli posiadasz czynne prawo wyborcze oraz stale zamieszkujesz za granicą albo przebywasz tam czasowo i chcesz wziąć udział w głosowaniu, taki zamiar możesz zgłosić też dzięki uruchomionemu przez MSZ elektronicznemu systemowi rejestracji e-wybory.  

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj:
numer PESEL,
- ważny polski paszport lub dowód osobisty, o ile zamierzasz oddać głos w obwodzie głosowania utworzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w państwie, na terytorium którego można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego.

Podczas rejestracji w systemie sprawdź, czy komisja jest usytuowana w okręgu konsularnym, w którym będziesz przebywać w dniu głosowania.

W przypadku problemów z określeniem okręgu konsularnego, skontaktuj się z konsulem w wybranej placówce dyplomatyczno-konsularnej.

Pamiętaj, że jeśli zostaniesz wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, zagłosowanie w innym obwodzie (w tym także w miejscu stałego zamieszkania) będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu od konsula zaświadczenia o prawie do głosowania.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznej rejestracji poprzez system e-wybory znajdziesz tutaj.  

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Jeśli zmienisz miejsce pobytu przed dniem głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzymasz, na podstawie zgłoszonego wniosku, zaświadczenie  o prawie do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyda urząd gminy lub właściwy konsul albo kapitan statku.

Z zaświadczeniem takim możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania możesz zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej w urzędzie gminy (konsulacie lub na polskim statku morskim), w której będziesz ujęty w spisie wyborców, najpóźniej 11 października 2019 roku.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem  osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Bliższe informacje dostępne są na stronach internetowych polskich przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

Pamiętaj, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Termin głosowania - wyjątek od reguły

Jak już wspomniano, głosowanie odbędzie się w niedzielę 13 października 2019 r. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Jednakże w związku z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), który stanowi, że jeżeli w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich oraz za granicą, głosowanie miałoby być zakończone w dniu następnym po dniu głosowania w kraju, głosowanie przeprowadza się w dniu poprzedzającym. W efekcie w obwodach utworzonych w:

 • Republice Argentyńskiej,
 • Federacji Republiki Brazylii,
 • Republice Chile,
 • Kanadzie, 
 • Republice Kolumbii,
 • Republice Kuby,
 • Meksykańskich Stanach Zjednoczonych,
 • Republice Panamy,
 • Republice Peru,
 • Stanach Zjednoczonych Ameryki

głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu zostanie przeprowadzone  w dniu 12 października 2019 r.

Godziny głosowania

Wykaz godzin czasu miejscowego i polskiego, w jakich odbędą się głosowania za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w  2019 r. można znaleźć tutaj

Na kogo można głosować w obwodach utworzonych za granicą?

Osoby zgłosujące za granicą otrzymają dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu, a drugą w wyborach do Senatu. Karta do głosowania w wyborach do Sejmu będzie wyglądać jak w okręgu nr 19 w wyborach do Sejmu, zaś karta do głosowania w wyborach do Senatu będzie wyglądać jak w okręgu nr 44 w wyborach do Senatu

W filmowym skrócie

O głosowaniu za granicą dowiesz się również z kolejnego spotu PKW - Wybory do Sejmu i Senatu 2019: „Co zrobić, aby zagłosować za granicą?”. 

Wybory do Sejmu i Senatu 2019: „Co zrobić, aby zagłosować za granicą?” - to już dziewiąty spośród kilkunastu zaplanowanych przez Państwową Komisję Wyborczą spotów edukacyjno-informacyjnych związanych ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu i Senatu.

Spoty będą publikowane we wszystkich serwisach internetowych PKW (pkw.gov.plwybieramwybory.plwybory.gov.pl) oraz na profilach PKW w mediach społecznościowych (Facebook - PKWFacebook - Wybieram WyboryTwitterYouTube).

Co ważne, spoty będą również emitowane przez nadawcę publicznego - TVP S.A. - na antenach: TVP1, TVP2, TVP INFO, TVP 3, TVP Historia, TVP Seriale i TVP HD.  

Z myślą o wyborcach niepełnosprawnych spoty będą prezentowane również w wersji z tłumaczeniem na język polski migowy.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  11-09-2019 11:47

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  11-09-2019 11:48

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  20-09-2019 9:53

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  20-09-2019 10:04

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  20-09-2019 13:28

  Wprowadził:

  Kamil Gierasiński

 • Data modyfikacji

  25-09-2019 10:22

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  25-09-2019 16:57

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  25-09-2019 17:06

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  25-09-2019 17:09

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  25-09-2019 17:24

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  27-09-2019 11:21

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  30-09-2019 10:26

  Wprowadził:

  Kamil Gierasiński

 • Data modyfikacji

  01-10-2019 9:57

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  01-10-2019 9:59

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

 • Data modyfikacji

  09-10-2019 14:57

  Wprowadził:

  Wojciech Sebastian Dąbrówka

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij