Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie wzorów urn wyborczych

Na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór urny wyborczej:

1)     dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 1;

2)     dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, stanowiący załącznik nr 2;

3)     dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 3;

4)     pomocniczej (przenośnej) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej, stanowiący załącznik nr 4.

§ 2. Detale konstrukcyjne urn wyborczych określone są w załączniku nr 5.

§ 3. Urny wyborcze, o których mowa w § 1:

1)     w pkt 2 i 3 – mogą być stosowane również w lokalach wyborczych w obwodach głosowania do 750 wyborców;

2)     w pkt 3 – mogą być stosowane również w lokalach wyborczych niedostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

§ 4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest użycie urny wyborczej o innych rozmiarach, niż określone w załącznikach nr 1-4.

§ 5. W obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich może być stosowana urna wyborcza, o której mowa w § 1 pkt 4, jeżeli umożliwi ona wrzucenie kart do głosowania przez wszystkich wyborców.

§ 6. Jeżeli w obwodach głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą nie będzie możliwości stosowania urn wyborczych, o których mowa w § 1 pkt 1-3 dopuszczalne jest stosowanie w tych obwodach jakiejkolwiek urny wyborczej wykonanej z przezroczystego materiału, z zastrzeżeniem, że będzie ona spełniała warunki określone w art. 41a § 2 Kodeksu wyborczego oraz będzie zapewniała powagę głosowania.

§ 7. W przypadku zapełnienia urny wyborczej w trakcie głosowania i braku możliwości zapewnienia dodatkowej urny wyborczej spełniającej wymogi określone w załącznikach 1-4, § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński[1])             Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281.

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    21-03-2016 12:49

    Wprowadził:

    Marcin Lisiak

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij