Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

 Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu

Uwaga! Zgłoszeń do Konkursu dokonują dyrektorzy szkół.  Termin zgłaszania uczestników do Konkursu upływa w dniu 8 lutego 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Dodatkowe wyjaśnienie:

Dyrektor szkoły może, na zasadach ogólnych, upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę do dokonywania określonych w regulaminie czynności związanych z udziałem uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

Informacje na temat Konkursu dostępne są również na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/WybieramWybory

ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Termin zgłaszania uczestników do konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory"
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
  • Fotogaleria z konsultacji społecznych - Dialog dla Wyborów
  • Fotogaleria z Konferencji: 25-lecie demokratycznego prawa wyborczego i organów wyborczych w Polsce
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-12-2016 10:46
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:10-01-2017 11:25
    Wprowadził:Jacek Zieliński