Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

 Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłasza Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

W Konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych (działających na prawach szkół publicznych) w Polsce.

Celem Konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Zakres przedmiotowy Konkursu obejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu

Uwaga! Zgłoszeń do Konkursu dokonują dyrektorzy szkół.  Termin zgłaszania uczestników do Konkursu upływa w dniu 8 lutego 2017 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Dodatkowe wyjaśnienia:

 • Dyrektor szkoły może, na zasadach ogólnych, upoważnić wyznaczoną przez siebie osobę do dokonywania określonych w regulaminie czynności związanych z udziałem uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.
 • W dniu 8 lutego 2017 r. (środa) upływa termin dokonywania przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych zgłoszeń uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. W terminie tym musi zostać doręczone zgłoszenie do udziału stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w przypadku braku możliwości dostarczenia w tym terminie wymaganych zgodnie z regulaminem skanów oświadczeń uczniów, rodziców lub nauczycieli (np. w związku z trwającymi feriami zimowymi), dopuszczalne jest ich doręczenie do delegatury w terminie późniejszym, jednakże nie później niż w przeddzień pierwszego etapu konkursu, tj. do dnia 28 lutego 2017 r. (wtorek). Jeżeli w tym terminie zgłoszenie ucznia nie zostanie uzupełnione, nie będzie on dopuszczony do udziału w konkursie.

Informacje na temat Konkursu dostępne są również na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/WybieramWybory

Informacja dla uczestników Konkursu w sprawie sposobu wypełniania testu dostępna jest tutaj

ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Informacja dla uczestników konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" w sprawie sposobu wypełniania testu
 • Obchody Światowego Dnia Wyborów
 • 2 LUTEGO 2017 R. ŚWIATOWY DZIEŃ WYBORÓW
 • Termin zgłaszania uczestników do konkursu wiedzy o prawie wyborczym "Wybieram Wybory" - uzupełnienie
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:15-12-2016 10:46
  Wprowadził:Marcin Lisiak
 • Data modyfikacji:09-02-2017 8:44
  Wprowadził:Jacek Zieliński