• Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wSieci" (numer 4 z 2017 r.)
  Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "Niedziela" (numer 5 z dnia 29 stycznia 2017 r.)
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 • Komunikat Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 czerwca 2016 r. o teście systemu informatycznego "Wsparcie Organów Wyborczych"
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
 • Dane statystyczne dotyczące działalności komisarzy wyborczych i delegatur Krajowego Biura Wyborczego
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59
 • Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w okręgu wyborczym nr 59 w województwie podlaskim
  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.