O nowych kartach do głosowania podczas Hacknight Warszawa

Rozmiar karty wyborczej i treść informacji wyjaśniającej zasady oddania ważnego głosu zdominowały dyskusję w ramach konsultacji kształtu kart w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zorganizowanych przez Krajowe Biuro Wyborcze i społeczność infromatyczną "Koduj dla Polski". Podczas spotkania pod hasłem Hacknight Warszawa uczestnicy spierali się o format karty oraz o sposób zapisania informacji o głosowaniu tak, by była ona jak najbardziej zrozumiała dla wyborcy.

Przedstawiciele Krajowego Biura Wyborczego przedstawili wynikające z Kodeksu wyborczego uwarunkowania, jakie musi spełniać karta wyborcza. Zaprezentowali preferowaną przez Państwową Komisję Wyborczą kartę w formie broszury w rozmiarze A4 oraz alternatywną kartę wielkoformatową. Wyjaśnili, że zdaniem Komisji karta -„książeczka” jest dla wyborcy wygodniejsza i poręczniejsza niż karta -„płachta”, która może nastręczać trudności w posługiwaniu się nią między innymi przez osoby niepełnosprawne. Powoływali się przy tym na wyniki eksperymentu z udziałem osób niepełnosprawnych, jaki odbył się w listopadzie ubiegłego roku oraz na wyniki dotychczasowych konsultacji, w których wyborcy wyraźnie opowiadali się za kartą w formie broszury.

Gospodarze spotkania ocenili, że karta - broszura jest dla wyborcy czytelna i zrozumiała, a każda karta większa niż A4 będzie problematyczna dla osób głosujących. Argumentowali, że w tzw. „płachcie” zachodzi problem z równością i tajnością głosowania. Jednocześnie ich zdaniem zmiany wymaga tekst informacji o tym, jak głosować. W ocenie dyskutantów powinien on być prostszy i krok po kroku oddawać czynności, które z kartą do głosowania wykonuje osoba oddająca głos. Nie powinien także dublować komunikatów a podkreślenia ważnych informacji powinny pojawić się w innym miejscu, niż zaproponowała to PKW. Pojawił się także postulat zmiany piktogramów, stanowiących uzupełnienie tekstu informacji.

Część uczestników spotkania zaprezentowała własny model karty wielkoformatowej oraz kartę w postaci składanej harmonijki, które ich zdaniem lepiej sprawdziłyby się w głosowaniu niż „książeczka”. Postulowali oni także przeprowadzenie „testu użyteczności”, w którym osoby w warunkach zbliżonych do lokalu wyborczego testowałyby użycie różnych kart.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze będą prowadzić konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji, a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie ostatecznego wzoru jesienią tego roku.

Opinie można zgłaszać także za pośrednictwem strony www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały PKW i KBW w portalach społecznościowych

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
  • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:06-06-2017 23:09
    Wprowadził:Anna Godzwon