Słuchacze KSAP za kartą – broszurą z precyzyjną instrukcją głosowania

Karta w formie broszury z dokładną instrukcją, jak oddać ważny głos – takiego zdania byli słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, którzy wzięli udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Uczestnicy spotkania zaproponowali konkretne zapisy instrukcji głosowania i projekty uzupełniających ją grafik.

Członek Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Zbigniew Cieślak podkreślił, że PKW i Krajowe Biuro Wyborcze konsultują wygląd karty, by uniknąć sytuacji z roku 2014, kiedy użyta w wyborach samorządowych karta –„książeczka” wzbudziła wiele wątpliwości wyborców. Podkreślił, że PKW i KBW wyciągnęły wnioski z tamtego zdarzenia – stąd konsultacje społeczne, by to obywatele mogli się wypowiedzieć, jak ich zdaniem powinna wyglądać karta.

W dyskusji uczestnicy spotkania poparli proponowaną przez PKW kartę-broszurę w formacie A4. W ocenie słuchaczy KSAP karta wielkoformatowa jest niewygodna dla wyborcy i może nastręczać trudności nie tylko w posługiwaniu się nią przez osoby niepełnosprawne, ale i przez pełnosprawnych obywateli.  Zdaniem osób biorących udział w konsultacjach zaproponowany przez PKW wzór „książeczki” wymaga jednak dopracowania.  Instrukcja graficzna została uznana za nieczytelną, a informacja tekstowa za mało precyzyjną. Według słuchaczy Szkoły grafiki powinny być bardziej dokładne i odwzorowywać bezpośrednio pisemną instrukcję, tak by wyborca nie musiał czytać tekstu by wiedzieć, jak oddać ważny głos. Wśród uwag zgłaszanych do tekstu instrukcji głosowania pojawiał się kilkakrotnie postulat, by posługiwać się precyzyjnym wskazaniem „jedna karta”, „jedna lista” , „jeden znak x”.

Przedstawiciele PKW i KBW zwracali natomiast uwagę  na trudność w połączeniu języka Kodeksu wyborczego z mową potoczną tak, by karta spełniała wymogi kodeksowe i jednocześnie mogła być powszechnie zrozumiała.  Zapewnili jednocześnie, że przed wyborami prowadzona będzie szeroka akcja edukacyjna aby wyborcy mogli otrzymać pełną informację, jak oddać ważny głos.   

W dyskusji pojawił się także pomysł drukowania kart do głosowania jednocześnie w języku polskim i alfabecie Braille’a, co pozwoliłoby na wyeliminowanie nakładek dla osób niewidomych i niedowidzących.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze będą prowadzić konsultacje kształtu kart do głosowania do końca czerwca. Po wakacjach opublikowany zostanie raport z konsultacji, a opinie wyborców będą miały charakter doradczy przy ustaleniu ostatecznego wzoru karty do głosowania. PKW planuje zaprezentowanie ostatecznego wzoru jesienią tego roku.

Opinie można zgłaszać także za pośrednictwem strony www.pkw.gov.pl oraz poprzez kanały PKW i KBW w portalach społecznościowych. 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
  • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
  • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-05-2017 13:56
    Wprowadził:Anna Godzwon