• Dane statystyczne dotyczące działalności komisarzy wyborczych i delegatur Krajowego Biura Wyborczego
  Statystyka wygaśnięć mandatów radnych oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
 • Terminarz wyborów do organów samorządu terytorialnego przeprowadzanych w trakcie kadencji 2014 - 2018
  Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "wSieci" (numer 4 z 2017 r.)
 • Sprostowanie do artykułu opublikowanego w tygodniku "Niedziela" (numer 5 z dnia 29 stycznia 2017 r.)
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
  Komunikat Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 czerwca 2016 r. o teście systemu informatycznego "Wsparcie Organów Wyborczych"
 • Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59