Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 września 2014 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 września 2014 r.

(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

 

Lp.

Województwo

Liczba mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

 

ogółem

wpisanych z urzędu

wpisanych na wniosek

w tym:
część B**)

 
 

1

dolnośląskie

2 808 646

2 319 901

2 308 574

11 327

84

 

2

kujawsko-pomorskie

2 022 525

1 642 063

1 638 265

3 798

19

 

3

lubelskie

2 142 299

1 747 408

1 739 708

7 700

6

 

4

lubuskie

993 114

807 169

804 296

2 873

9

 

5

łódzkie

2 453 060

2 031 317

2 022 797

8 520

28

 

6

małopolskie

3 291 246

2 644 006

2 630 201

13 805

71

 

7

mazowieckie

5 165 141

4 177 565

4 140 899

36 666

217

 

8

opolskie

978 428

815 285

813 305

1 980

13

 

9

podkarpackie

2 123 546

1 712 607

1 707 224

5 383

14

 

10

podlaskie

1 175 007

959 918

955 390

4 528

11

 

11

pomorskie

2 211 256

1 766 268

1 758 851

7 417

56

 

12

śląskie

4 430 245

3 667 408

3 658 068

9 340

33

 

13

świętokrzyskie

1 259 574

1 040 273

1 035 658

4 615

6

 

14

warmińsko-mazurskie

1 420 942

1 147 498

1 143 805

3 693

30

 

15

wielkopolskie

3 382 651

2 718 898

2 710 205

8 693

43

 

16

zachodniopomorskie

1 646 476

1 348 998

1 342 525

6 473

33

 

Razem

37 504 156

30 546 582

30 409 771

136 811

673

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy" **) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:08-02-2016 18:46
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk