Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba 
mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych 
z urzędu

wpisanych 
na wniosek

w tym: 
część B**)

dolnośląskie

2 852 781

2 333 470

2 326 342

7 128

55

kujawsko-pomorskie

2 055 849

1 640 068

1 637 441

2 627

11

lubelskie

2 186 717

1 745 683

1 740 501

5 182

4

lubuskie

1 005 058

804 571

802 150

2 421

6

łódzkie

2 531 791

2 073 871

2 067 797

6 074

13

małopolskie

3 242 904

2 563 181

2 554 672

8 509

22

mazowieckie

5 076 905

4 099 784

4 075 907

23 877

111

opolskie

1 011 998

827 806

826 464

1 342

7

podkarpackie

2 121 632

1 665 481

1 661 676

3 805

4

podlaskie

1 196 221

954 458

951 446

3 012

4

pomorskie

2 187 880

1 730 603

1 724 504

6 099

18

śląskie

4 574 172

3 756 934

3 749 970

6 964

14

świętokrzyskie

1 294 821

1 046 813

1 043 741

3 072

3

warmińsko-mazurskie

1 443 052

1 139 165

1 136 383

2 782

4

wielkopolskie

3 363 193

2 668 451

2 661 748

6 703

22

zachodniopomorskie

1 679 346

1 351 686

1 347 381

4 305

12

POLSKA - OGÓŁEM

37 824 320

30 402 025

30 308 123

93 902

310

 

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk