Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

 

Województwo

Liczba mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych 
z urzędu

wpisanych na wniosek

w tym:
 część B**)

dolnośląskie

2 857 549

2 333 903

2 326 472

7 431

57

kujawsko-pomorskie

2 058 070

1 637 742

1 634 999

2 743

11

lubelskie

2 190 406

1 743 774

1 738 376

5 398

4

lubuskie

1 005 567

803 334

800 762

2 572

6

łódzkie

2 538 045

2 075 768

2 069 457

6 311

13

małopolskie

3 242 163

2 555 533

2 546 764

8 769

24

mazowieckie

5 072 648

4 092 167

4 067 392

24 775

112

opolskie

1 016 353

829 622

828 229

1 393

7

podkarpackie

2 127 060

1 663 391

1 659 487

3 904

4

podlaskie

1 198 289

953 039

949 959

3 080

4

pomorskie

2 185 860

1 728 243

1 721 844

6 399

18

śląskie

4 587 805

3 762 589

3 755 327

7 262

14

świętokrzyskie

1 297 678

1 045 312

1 042 160

3 152

3

warmińsko-mazurskie

1 444 535

1 136 629

1 133 746

2 883

4

wielkopolskie

3 361 395

2 660 920

2 653 918

7 002

21

zachodniopomorskie

1 682 000

1 352 088

1 347 590

4 498

12

Razem

37 865 423

30 374 054

30 276 482

97 572

314

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk