Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 marca 2007 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 marca 2007 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

w tym:
część B**)

dolnośląskie

2 860 404

2 330 488

2 322 469

8 019

60

kujawsko-pomorskie

2 060 266

1 633 881

1 630 964

2 917

10

lubelskie

2 195 056

1 740 875

1 735 091

5 784

4

lubuskie

1 006 255

801 464

798 609

2 855

6

łódzkie

2 543 849

2 074 037

2 067 248

6 789

13

małopolskie

3 234 877

2 541 237

2 532 154

9 083

24

mazowieckie

5 056 086

4 070 706

4 044 271

26 435

111

opolskie

1 021 149

829 595

828 120

1 475

7

podkarpackie

2 121 309

1 649 799

1 645 616

4 183

3

podlaskie

1 200 961

952 263

949 039

3 224

4

pomorskie

2 180 184

1 715 631

1 708 880

6 751

16

śląskie

4 606 996

3 764 534

3 757 171

7 363

13

świętokrzyskie

1 301 698

1 044 122

1 040 823

3 299

2

warmińsko - mazurskie

1 446 456

1 132 865

1 129 873

2 992

4

wielkopolskie

3 355 391

2 648 072

2 640 680

7 392

20

zachodniopomorskie

1 683 600

1 348 845

1 344 095

4 750

12

POLSKA-OGÓŁEM

37 874 537

30 278 414

30 175 103

103 311

309

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk