Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 września 2006 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 września 2006  r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

 

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

w tym:
część B**)

dolnośląskie

2 865 294

2 329 771

2 325 261

4 510

51

kujawsko-pomorskie

2 062 247

1 630 916

1 629 301

1 615

9

lubelskie

2 200 616

1 738 091

1 735 158

2 933

4

lubuskie

1 006 860

799 018

797 758

1 260

2

łódzkie

2 551 155

2 075 847

2 072 157

3 690

7

małopolskie

3 233 817

2 531 920

2 526 579

5 341

18

mazowieckie

5 052 098

4 058 202

4 044 271

13 931

43

opolskie

1 025 300

829 505

828 713

792

4

podkarpackie

2 122 108

1 644 358

1 642 055

2 303

2

podlaskie

1 202 572

949 225

947 425

1 800

3

pomorskie

2 179 590

1 710 970

1 706 981

3 989

9

śląskie

4 620 574

3 767 362

3 763 243

4 119

9

świętokrzyskie

1 305 293

1 043 101

1 041 373

1 728

1

warmińsko - mazurskie

1 448 054

1 129 643

1 127 863

1 780

1

wielkopolskie

3 353 752

2 639 082

2 634 561

4 521

18

zachodniopomorskie

1 685 585

1 346 853

1 343 936

2 917

6

POLSKA-OGÓŁEM

37 914 915

30 223 864

30 166 635

57 229

187

 

 *) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk