Województwo wielkopolskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo wielkopolskie

258

3 353 368

2 627 841

4 252

Gminy do 20 000 mieszkańców

196

1 662 171

1 263 791

2 940

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

26

905 964

714 568

552

Miasta na prawach powiatu

4

785 233

649 482

108

Powiaty

31

2 568 135

1 978 359

613

Sejmik województwa

1

3 353 368

2 627 841

39

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:59
    Wprowadził:Hubert Puchała