Województwo podkarpackie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo podkarpackie

181

2 123 852

1 634 343

2 981

Gminy do 20 000 mieszkańców

139

1 273 098

961 812

2 085

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

16

530 183

413 930

340

Miasta na prawach powiatu

4

320 571

258 601

90

Powiaty

21

1 803 281

1 375 742

433

Sejmik województwa

1

2 123 852

1 634 343

33

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:03
    Wprowadził:Hubert Puchała