Województwo łódzkie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo łódzkie

199

2 562 539

2 077 290

3 254

Gminy do 20 000 mieszkańców

159

1 053 649

826 760

2 385

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

15

646 551

523 573

323

Miasta na prawach powiatu

3

862 339

726 957

87

Powiaty

21

1 700 200

1 350 333

423

Sejmik województwa

1

2 562 539

2 077 290

36

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:07
    Wprowadził:Bartosz Goździk