Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie obecności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kandydujących w wyborach w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu głosowania

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) nie dają wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) podstaw do odwiedzania lokali wyborczych w dniu głosowania. Tym bardziej nie jest to dopuszczalne (poza wzięciem udziału w głosowaniu), jeżeli wójt (burmistrz, prezydent miasta) kandyduje w wyborach, albowiem może to być postrzegane jako niedozwolona w dniu głosowania agitacja wyborcza. Dotyczy to również sytuacji, gdy komisja obwodowa wystąpi do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o udzielenie jej pomocy w sprawach przewidzianych ustawą lub wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej, np. usunięcia z lokalu wyborczego lub z terenu budynku, w którym lokal się znajduje materiałów agitacyjnych, których komisja nie jest w stanie usunąć we własnym zakresie. Niezbędnej pomocy powinna w takim przypadku udzielić komisji osoba działająca w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta), np. urzędnik wyborczy.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk