Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2004 r.

dla partii politycznych o zasadach dokonywania wpłat składek członkowskich oraz przyjmowania darowizn od osób fizycznych (ZKF-903-7/04)

Warszawa, dnia 10 maja 2004 r.

      PAŃSTWOWA                                                    
KOMISJA WYBORCZA
      ZKF-903-7/04

 

Informacja 
dla partii politycznych o zasadach dokonywania wpłat składek członkowskich oraz przyjmowania darowizn od osób fizycznych

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze stwierdzonymi przy badaniu sprawozdań finansowych partii politycznych przypadkami przekazywania składek członkowskich i przyjmowania darowizn na rzecz partii za pośrednictwem urzędów i instytucji, informuje o zajętym stanowisku w tej sprawie.

 

Wpłaty na rzecz partii politycznej, dokonywane przez osoby fizyczne z tytułu składek członkowskich lub darowizn, mogą być dokonywane albo na rachunek bankowy partii, albo – w przypadku, gdy jednorazowa kwota nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę – również do kasy partii (art. 26a ustawy o partiach politycznych). Dokumentami potwierdzającymi wpłaty są imienne potwierdzenia przelewu lub dowody kasowe KP, które powinny być ewidencjonowane i przechowywane do sprawozdania partii z pozyskanych środków w okresie roku kalendarzowego. Dokonywanie wpłat na działalność partii politycznej przez osoby pełniące funkcje lub zajmujące stanowiska publiczne, bądź zatrudnione w urzędach i instytucjach publicznych – poprzez konto urzędu (instytucji) jest niedopuszczalne. Czynności związane z realizacją stałego zlecenia potrącania z diet lub poborów określonej kwoty wiążą się bowiem z obciążeniem tą pracą pracownika urzędu lub instytucji publicznej, a koszt przelewu ponoszony jest przez ten urząd lub instytucję.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-01-2016 23:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk