Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie

Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Lublinie od dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 15 lipca 2017 r. Panu Danielowi Drzazdze – p. o. Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:03-07-2017 11:35
    Wprowadził:Grzegorz Gąsior