Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Łomży

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Łomży

Na podstawie art. 166 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powierza się pełnienie funkcji Komisarza Wyborczego w Łomży od dnia 27 kwietnia  2017 r. do dnia 9 maja 2017 r. Panu Jerzemu Antoniemu Dołęgowskiemu – Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-03-2017 11:31
    Wprowadził:Marcin Lisiak