Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie określenia godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 maja 2009 r.
w sprawie określenia godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodach w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1)) informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. zakończenie głosowania w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej nie nastąpi po godz. 22.00 czasu polskiego w dniu 7 czerwca 2009 r. W związku z tym obwodowe komisje wyborcze, w tym również te, które na podstawie art. 106 ust. 2 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego zakończą głosowanie wcześniej, mogą podawać do wiadomości publicznej wyniki głosowania w obwodzie po zakończeniu głosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, tj. od godz. 22.00 w dniu 7 czerwca 2009 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 10:36
    Wprowadził:Bartosz Goździk