• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie "ciszy wyborczej"
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia i finansowania agitacji wyborczej
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi (stan na dzień 7 października 2014 r.)
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2014 r. dotyczące sporządzania wykazów podpisów poparcia dla zgłoszenia listy
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia listy kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wykorzystywania wizerunków osób publicznych w materiałach wyborczych
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. dotyczące głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie nieprzeprowadzenia w dniu 16 listopada 2014 r. wyborów do Rady Miasta Zielona Góra i do Rady Gminy Zielona Góra oraz wyborów Prezydenta Zielonej Góry i Wójta Gminy Zielona Góra