Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. dotyczące głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Warszawa, dnia 15 września 2014 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

  ZPOW-703-343/14
  ZPOW-703-530/14

 

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi głosowania korespondencyjnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, po ponownej analizie przepisów Kodeksu wyborczego, informuje o zajętym stanowisku.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), co do zasady, wyznacza co najmniej jedną obwodową komisję wyborczą w każdym okręgu wyborczym utworzonym dla wyboru rady gminy jako właściwą do głosowania korespondencyjnego.

Jeżeli wyznaczona obwodowa komisja wyborcza jest właściwa dla więcej niż jednego okręgu wyborczego, wówczas głosowanie korespondencyjne przeprowadzane jest w każdym z tych okręgów wyborczych, a wyborcy głosujący korespondencyjne ujmowani są w spisie wyborców w okręgu wyborczym właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Powyższe ustalenia mają na celu zapewnienie możliwości głosowania w okręgu wyborczym właściwym dla miejsca zamieszkania każdemu wyborcy niepełnosprawnemu głosującemu korespondencyjne.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 14:57
    Wprowadził:Bartosz Goździk