• WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 LISTOPADA 2014 R. DOTYCZĄCE ZWOŁYWANIA PIERWSZEJ SESJI
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2014 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA
  Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Dodatkowe wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów na radnych i kandydatów na wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby kandydujące m. in. w wyborach samorządowych
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podawania imion kandydatów na wykazie osób udzielających poparcia dla zgłoszenia listy
  Wzór zgłoszenia kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej
 • Wybory samorządowe 2014 - statystyki
  JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - INFORMACJE