Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Sposób zgłaszania kandydatów na członków m. in. obwodowych komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania tych komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r.  (M.P. poz. 783)

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 14:54
    Wprowadził:Bartosz Goździk