Komunikat z konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 12 listopada 2006 r. o godzinie 10.00

KOMUNIKAT
 Z KONFERENCJI PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W DNIU 12.11.2006 r. O GODZINIE 10.00 W SIEDZIBIE PKW
.


W dniu 12 listopada o godz. 10.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbyła się pierwsza konferencja prasowa w dniu wyborów samorządowych.
 
W konferencji wzięli udział:

Z-ca Przewodniczącego PKW: sędzia Stanisław Kosmal,

Członek PKW: sędzia Antoni Włodzimierz Ryms,

Sekretarz PKW: Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego

Z-ca Przewodniczącego PKW poinformował, że poza trzema lokalami, które otwarto z 15 minutowym opóźnieniem, głosowanie rozpoczęło się zgodnie z planem – o godz. 6.00. Jak dotąd wybory przebiegają prawidłowo. Odnotowano kilka drobnych incydentów związanych z zakłócaniem ciszy wyborczej – zrywanie plakatów kandydatów, rozrzucanie ulotek, samochody obwieszone plakatami z nazwiskami kandydatów. Najistotniejsze uchybienia w trakcie wyborów dotyczyły w kilku przypadkach błędów w kartach do głosowania. W kilku miejscowościach przekręcono nazwiska kandydatów lub wydrukowano niepełne nazwy komitetów wyborczych. Komisje w tych lokalach przerwały głosowanie i nakazały wydrukowanie nowych kart, a czas głosowania zostanie tam przedłużony. Lokal wyborczy w mieście Kowal (woj. kujawsko-pomorskie) zamknięty zostanie o godz. 21.15, w gminie Goworowo (woj. mazowieckie) o godz. 21.00, a w Watraszewie (gmina Chynów, woj. Mazowieckie) o godz. 23.00. W okręgu wyborczym obejmującym gminę Milicz, z uwagi na brak nazwiska jednego z kandydatów na karcie do głosowania przerwano głosowanie. Powiatowa komisja dotychczas nie podjęła decyzji o ile zostanie tam przedłużone głosowanie. W gminie Choroszcz w województwie białostockim nie wydrukowano pieczęci terytorialnej komisji wyborczej na karcie do głosowania. Uchybienie zostało usunięte i nie występuje tu przedłużenie czasu głosowania.

Następna konferencja odbędzie się w siedzibie PKW o godz.13.30. Zostaną wówczas podane informacje o frekwencji wyborczej i przebiegu głosowania wg stanu z godz. 12.00.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:44
    Wprowadził:Bartosz Goździk