Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące organizacji imprez okolicznościowych w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., tj.

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2010 r.


     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-603-22/10


Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące organizacji imprez okolicznościowych w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., tj. w czasie trwania tzw. „ciszy wyborczej"

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi organizacji imprez okolicznościowych (artystyczno-rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych itp.) w okresie od zakończenia kampanii wyborczej aż do zakończenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., tj. w czasie trwania tzw. „ciszy wyborczej", wyjaśnia, co następuje. 
Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) w dniu głosowania oraz na 24 godziny przed tym dniem zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów jest zakazane.
Państwowa Komisja Wyborcza wyraża natomiast pogląd, że zakaz zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów, wygłaszania przemówień nie dotyczy imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, religijnym oraz innych, niemających charakteru agitacji wyborczej. 
Jeżeli zatem termin tego typu imprezy zbiegnie się z okresem trwania tzw. „ciszy wyborczej", lecz impreza ta nie będzie miała charakteru politycznego i nie będzie zawierała żadnych elementów agitacyjnych, to jej organizacja w tym czasie jest dopuszczalna. 
Natomiast podawanie podczas tych imprez informacji o komitetach wyborczych lub poszczególnych kandydatach, wygłaszanie przemówień przez kandydatów lub osoby związane z komitetem wyborczym i przedstawiane jako jego przedstawiciele oraz rozdawanie ulotek i rozpowszechnianie w inny sposób materiałów agitacyjnych (np.: nazwy komitetu, znaku graficznego, danych dotyczących kandydatów, programu wyborczego), może powodować zarzuty o prowadzeniu zabronionej prawem agitacji i wiązać się z odpowiedzialnością za naruszenie przepisów karnych ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 12:52
    Wprowadził:Hubert Puchała