Państwowa Komisja Wyborcza - Informacje ogólne
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie udziału w głosowaniu wyborców, którzy opuszczą szpital lub dom pomocy społecznej przed dniem ponownego głosowania
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie głosowania na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w ponownym głosowaniu