Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2005 r. w sprawie stosowania art. 79 ust. 7 ustawy o wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącego usuwania plakatów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza udziela następujących wyjaśnień w sprawie stosowania art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544) w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta RP w dniu 23 października 2005 r.

Termin 30 dni po dniu wyborów, o którym mowa w art. 79 ust. 7 ustawy o wyborze Prezydenta RP, na usunięcie przez komitety wyborcze plakatów, haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy liczyć od dnia następnego po dniu ponownego głosowania, czyli od dnia 24 października 2005 r. W związku z tym plakaty, hasła i urządzenia z kampanii wyborczej powinny być usunięte do dnia 22 listopada 2005 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 14:36
    Wprowadził:Hubert Puchała