• Wykaz wydanych zaświadczeń
  Wyjaśnienia w sprawie wskazywania zawodu w zgłoszeniu listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora w przypadku kandydata zajmującego stanowisko kierownicze lub zatrudnionego w administracji rządowej lub samorządowej
 • Pismo do Przewodniczących Rad Gmin i Rad Miejskich oraz Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w sprawie obowiązków związanych z organizacją wyborów
  Wyjaśnienia dotyczące sposobu prowadzenia i finansowania stron internetowych komitetów wyborczych
 • Wyjaśnienia w sprawie korzystania przez komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze z lokali partii politycznych i ich sprzętu biurowego
  Wyjaśnienia w sprawie zbierania podpisów
 • Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • Stanowisko w sprawie prowadzenia agitacji wyborczej w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
  Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania