• Wykaz złożonych zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
    Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych
  • Stanowisko w sprawie upowszechniania celów programowych przez partie polityczne
    Stanowisko w sprawie tzw. kampanii informacyjnej prowadzonej przez partie polityczne i osoby pełniące funkcje publiczne