Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczych w Warszawie I powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczych w Warszawie I powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

Na podstawie art. 171 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1])) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

 

§ 1. Odwołuje się Macieja Gruszczyńskiego – sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie ze składu Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr 19.

§ 2. Powołuje się Grzegorza Tylińskiego– sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie do składu Okręgowej Komisji Wyborczej, o której mowa w § 1.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 [1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-02-2016 15:30
    Wprowadził:Hubert Puchała