Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 25 z dnia 10 sierpnia 2001 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 lipca 2001 r.

w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Pieczęcie komisji wyborczych sporządzane są według następujących wzorów:

 1. pieczęcią okręgowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji ustaloną w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46, poz. 499 i Nr 74, poz. 786), z zastrzeżeniem, że:
  • pieczęcią Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego Nr 19 do Sejmu i okręgu wyborczego Nr 18 do Senatu jest pieczęć, o której mowa w pkt 1 z dodaniem po nazwie komisji cyfry: "I",
  • pieczęcią Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie, właściwej dla okręgu wyborczego Nr 20 do Sejmu i okręgu wyborczego Nr 19 do Senatu jest pieczęć, o której mowa w pkt 1 z dodaniem po nazwie komisji cyfry: "II",
 2. pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.

§ 2.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 sierpnia 1995 r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, stosowanych w wyborach do Sejmu oraz w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 1995 r. Nr 42, poz. 492).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Ferdynand Rymarz

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:23-02-2016 10:04
  Wprowadził:Bartosz Goździk