Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 08:22 w dniu 22 października 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
ustalonych o godz. 08:22 w dniu 22 października 2007 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 23 150 obwodach stanowiących 90,87% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 27 818 366 osób;
2) liczba kart wydanych 14 974 512;
3) frekwencja wyniosła 53,83%.
4) liczba kart ważnych 14 959 058 kart;
5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe w skali kraju wyniosła 14 652 406 głosów;
6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe wyniosła:

Nr
listy

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
głosów

% uzyskanych
głosów

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

148 486

1,01

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

188 264

1,28

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4 695 018

32,04

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6 101 305

41,64

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

1 293 127

8,83

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

225 640

1,54

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

31 361

0,21

20

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

1 929 472

13,17

21

Komitet Wyborczy Partii Kobiet

37 874

0,26

22

Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

1 859

0,01

7) Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych okręgach byłby następujący:

Nr
listy

Nazwa komitetu

% uzyskanych
głosów

Liczba uzyskanych
mandatów

2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

1,01

0

3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

1,28

0

6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

32,04

164

8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

41,64

208

10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

8,83

35

15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1,54

0

19 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

0,21

1

20 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

13,17

52

21 Komitet Wyborczy Partii Kobiet

0,26

0

22 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

0,01

0

 

8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w obwodach stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci następujących komitetów wyborczych:
 

Lp.

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
mandatów

1 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

0  

2 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

1  

3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

1  

4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

38  

5 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

0  

6 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

0  

7 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

0  

8 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

0  

9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

59  

10 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

0  

11 Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu

1  

12 Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny

0  

13 Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki

0  

14 Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski

0  

15 Komitet Wyborczy Zieloni 2004

0  

16 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

0  

17 Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego

0  

18 Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski

0  

19 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli

0  

20 Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki

0  

21 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji

0  

22 Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego

0  

23 Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza

0  

24 Komitet Wyborczy Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna

0  

25 Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"

0  

26 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa

0  

27 Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny

0  

28 Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój"

0  

29 Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i współpracy"

0  

 

Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej: Stanisław Kosmal

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:36
    Wprowadził:Hubert Puchała