Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 03:24 w dniu 22 października 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych 
o godz. 03:24 w dniu 22 października 2007 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 8 247 obwodach stanowiących 32,37% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 9 005 520 osób;
2) liczba kart wydanych 4 738 419;
3) frekwencja wyniosła 52,62%.
4) liczba kart ważnych 4 734 263 kart;
5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe w skali kraju wyniosła 4 631 549 głosów;
6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe wyniosła:

Nr
listy

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
głosów

% uzyskanych
głosów

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

50 350

1,09

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

59 702

1,29

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 511 239

32,63

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 854 444

40,04

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

453 032

9,78

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

80 258

1,73

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

14 250

0,31

20

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

599 430

12,94

21

Komitet Wyborczy Partii Kobiet

8 638

0,19

22

Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

206

0


7) Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych okręgach byłby następujący:

Nr
listy

Nazwa komitetu

% uzyskanych
głosów

Liczba uzyskanych
mandatów

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

1,09

0

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

1,29

0

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

32,63

173

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

40,04

194

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

9,78

41

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1,73

0

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

0,31

3

20

Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

12,94

49

21

Komitet Wyborczy Partii Kobiet

0,19

0

22

Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

0

0

8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w obwodach stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci następujących komitetów wyborczych:

Lp.

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
mandatów

1 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

0  

2 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

1  

3 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP

0  

4 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

43  

5 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

0  

6 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna

0  

7 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

0  

8 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

0  

9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

54  

10 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

1  

11 Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu

1  

12 Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny

0  

13 Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki

0  

14 Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski

0  

15 Komitet Wyborczy Zieloni 2004

0  

16 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka

0  

17 Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego

0  

18 Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski

0  

19 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli

0  

20 Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki

0  

21 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji

0  

22 Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego

0  

23 Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza

0  

24 Komitet Wyborczy Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna

0  

25 Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"

0  

26 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa

0  

27 Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny

0  

28 Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój"

0  

29 Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i współpracy"

0  

Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski, Andrzej Mączyński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:37
    Wprowadził:Hubert Puchała