Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Stan na dzień: 20 września 2007 r.

 

Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.
Nr sprawyNazwa komitetuSkrót nazwy
komitetu
Podmioty, które
utworzyły komitet
Siedziba
komitetu
Ma zamiar
zgłaszać
kandydatów
Data
zgłoszenia
Uchwała
Państwowej Komisji
Wyborczej
Pełnomocnik
wyborczy
Pełnomocnik
finansowy
ZPOW-540-01/07 Komitet Wyborczy Wierni Polsce KW Wierni Polsce "Wierni Polsce"
(partia polityczna)
ul. Kątna 10, 00-703 Warszawa do Sejmu
i Senatu
2007-09-10 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-10
o przyjęciu
zawiadomienia
Motyczyński Jacek Adam Grzelec Celina Danuta
ZPOW-540-02/07 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej KW Samoobrona RP Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
(partia polityczna)
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa do Sejmu
i Senatu
2007-09-10 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-10
o przyjęciu
zawiadomienia
Filipek Krzysztof Sikorska Halina
ZPOW-540-03/07 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Komitet Wyborczy PSL Polskie Stronnictwo Ludowe
(partia polityczna)
ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa do Sejmu
i Senatu
2007-09-10 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-10
o przyjęciu
zawiadomienia
Szczepańczyk Józef Cichecki Henryk
ZPOW-540-04/07 Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci SLD+SDPL+PD+UP KKW LiD - Lewica i Demokraci Partia Demokratyczna-demokraci.pl
(partia polityczna)
Unia Pracy
(partia polityczna)
Sojusz Lewicy Demokratycznej
(partia polityczna)
"Socjaldemokracja Polska"
(partia polityczna)
ul. Rozbrat 44A, 00-419 Warszawa do Sejmu
i Senatu
2007-09-10 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-10
o przyjęciu
zawiadomienia
Olszewska Katarzyna Bernadetta Kuczera Edward
ZPOW-540-05/07 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość KW Prawo i Sprawiedliwość Prawo i Sprawiedliwość
(partia polityczna)
ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa do Sejmu
i Senatu
2007-09-10 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-10
o przyjęciu
zawiadomienia
Rajchert Bartłomiej Jan Kostrzewski Stanisław
ZPOW-540-06/07 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy   Polska Partia Pracy
(partia polityczna)
Al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa do Sejmu
i Senatu
2007-09-10 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-10
o przyjęciu
zawiadomienia
Janiszewski Michał Śniadecki Zbigniew Stanisław
ZPOW-540-07/07 Komitet Wyborczy Lewica i Demokraci KW LiD Lewica i Demokraci
(partia polityczna)
Nieciecz Dwór 32, 08-331 Sabnie do Sejmu
i Senatu
2007-09-10 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-10
o przyjęciu
zawiadomienia
Kawalec Kamil Stefan Orzeł Krzysztof
ZPOW-540-08/07 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin KW LPR Liga Polskich Rodzin
(partia polityczna)
ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa do Sejmu
i Senatu
2007-09-10 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-10
o przyjęciu
zawiadomienia
Pawłowski Szymon Jerzy Romerowicz Wojciech
ZPOW-540-09/07 Komitet Wyborczy Partii Kobiet KW Partii Kobiet Partia Kobiet
(partia polityczna)
ul. Filtrowa 33/1, 02-057 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-11 (do Sejmu)
2007-09-14 (do Senatu)
Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia (do Sejmu)
Uchwała PKW
z dnia 2007-09-17
o przyjęciu
zawiadomienia (do Senatu)
Marczewski Przemysław Rudnicka Anna
ZPOW-540-10/07 Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna KW Samoobrona P Samoobrona Patriotyczna
(partia polityczna)
ul. Lubelska 61, 26-920 Gniewoszów do Sejmu i Senatu 2007-09-11 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Frądczyk Marian Krasieńko Wojciech Marian
ZPOW-540-11/07 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej KW UPR Unia Polityki Realnej
(partia polityczna)
ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa do Senatu 2007-09-11 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Korytkowski Leszek Kasza Ireneusz
ZPOW-540-12/07 Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów KW KPEiR Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
(partia polityczna)
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35, 00-513 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-12 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Staniewski Tadeusz Henryk Czajka Tadeusz Witold
ZPOW-540-13/07 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski KW Narodowego Odrodzenia Polski Narodowe Odrodzenie Polski
(partia polityczna)
ul. Kredytowa 6 lok. 22, 00-062 warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-12 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Gmurczyk Adam Wojciech Pyrkosz Krzysztof Wojciech
ZPOW-540-14/07 Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego KW Związku Słowiańskiego Związek Słowiański
(partia polityczna)
ul. Jaworzyńska 8 lok. 10, 00-634 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-12 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Rynkowski Włodzimierz Saczuk Zenon
ZPOW-540-15/07 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP KW Platforma Obywatelska RP Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
(partia polityczna)
ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-13 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Wójtowicz Grzegorz Wyrobiec Andrzej Włodzimierz
ZPOW-540-16/07 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" Mniejszość Niemiecka Grupa wyborców ul. M. Konopnickiej 6, 45-004 Opole do Sejmu i Senatu 2007-09-13 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Donitza Ryszard Hubert Heinz Maria Józefa
ZPOW-540-17/07 Komitet Wyborczy Wyborców Cimoszewicz do Senatu KWW Cimoszewicz do Senatu Grupa wyborców ul. Waszyngtona 14B m. 60, 15-269 Białystok do Senatu 2007-09-13 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Krzywicki Zbigniew Karol Krajewski Ireneusz
ZPOW-540-18/07 Komitet Wyborczy Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny KW Konfederacja Polski Niepodległej - OP Konfederacja Polski Niepodległej - Obóz Patriotyczny
(partia polityczna)
ul. Młyńska 21/23, 40-098 Katowice do Sejmu i Senatu 2007-09-13 Uchwała PKW
z dnia 2007-09-13
o przyjęciu
zawiadomienia
Miernik Zygmunt Mirosław Marianna
ZPOW-540-19/07 Komitet Wyborczy Partii Rozwoju KW PR Partia Rozwoju (partia polityczna) ul. Kościuszki 135 p. 138, 50-440 Wrocław do Sejmu 2007-09-13 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Buzdygan Arnold Ciesielski Grzegorz
ZPOW-540-20/07 Komitet Wyborczy Wyborców Lasecki KWW Lasecki Grupa Wyborców ul. Helenówka 4, 42-300 Myszków do Senatu 2007-09-14 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Abram Jakub Żbik Barbara
ZPOW-540-21/07 Komitet Wyborczy Samoobrony Odrodzenie   Samoobrona Odrodzenie (partia polityczna) ul. Polna 3A lok. 14, 00-622 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-14 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Waśkiewicz Piotr Kołodzińska Elżbieta
ZPOW-540-22/07 Komitet Wyborczy Nowa Wizja Polski NWP Nowa Wizja Polski (partia polityczna) ul. Grochowska 316/320 lok. 201, 03-839 Warszawa do Senatu 2007-09-14 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Dorenda Bogusław Koryńska Katarzyna Ryszarda
ZPOW-540-23/07 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Socjalistycznej Komitet Wyborczy PPS Polska Partia Socjalistyczna (partia polityczna) ul. Piękna 3 lok. 8, 00-539 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-15 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Białek Iwona Dorota Stefański Jerzy
ZPOW-540-24/07 Komitet Wyborczy Zieloni 2004 KW Zieloni Zieloni 2004 (partia polityczna) ul. Piękna 64A lok. 11, 00-672 Warszawa do Senatu 2007-09-14 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Grzybek Agnieszka Magdalena Grabiec Jakub Ryszard
ZPOW-540-25/07 Komitet Wyborczy Wyborców Prawicy Marka Jurka   Grupa Wyborców ul. Kolbego 14/17, 02-781 Warszawa do Senatu 2007-09-15 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Kwaśniak Paweł Wojciechowski Paweł
ZPOW-540-26/07 Komitet Wyborczy Wyborców Konrada Głębockiego KWW Konrada Głębockiego Grupa Wyborców Al. Najświętszej Maryi Panny 22, 42-202 Częstochowa do Senatu 2007-09-15 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Dobosz Piotr Rakocz Anna Jadwiga
ZPOW-540-27/07 Komitet Wyborczy Przymierze dla Polski PdP Przymierze dla Polski (partia polityczna) ul. Wspólna 65a/31, 00-687 Warszawa do Senatu 2007-09-15 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Strzeżek Jan Żebrowska Irena Małgorzata
ZPOW-540-28/07 Komitet Wyborczy Racji Polskiej Lewicy KW Racja PL Racja Polskiej Lewicy (partia polityczna) ul. Emilii Plater 55 m. 81, 00-113 Warszawa do Senatu 2007-09-15 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Magdziarski Grzegorz Paweł Gajda Beata Joanna
ZPOW-540-29/07 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Galli KWW Ryszarda Galli Grupa Wyborców ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Gadomski Janusz Chętnicka Beata
ZPOW-540-30/07 Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" Komitet Wyborczy SL "Ojcowizna" Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" (partia polityczna) ul. Piłsudskiego 8-10, 35-074 Rzeszów do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Nowacki Wieńczysław Nowak Mirosława Cecylia
ZPOW-540-31/07 Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP KW Unii Lewicy Unia Lewicy III RP (partia polityczna) ul. Powsińska 40/2, 02-903 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Musiał Piotr Stęplewski Alfred
ZPOW-540-32/07 Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Bąbki KWJB Grupa Wyborców ul. Młodnickiego 22/7, 50-305 Wrocław 6 do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Kluszczyńska Beata Janiga Sylwester
ZPOW-540-33/07 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji KWW Przeciw Korupcji Grupa Wyborców ul. Kolberga 10, 33-100 Tarnów do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Ciesielczyk Jolanta Hołda Helena
ZPOW-540-34/07 Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy KW DPL Demokratyczna Partia Lewicy (partia polityczna) ul. Rynek-Ratusz, 46-100 Namysłów do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Jaroszewski Tadeusz Saboń Aniela
ZPOW-540-35/07 Komitet Wyborczy Wyborców Lubelszczyzna KWW Lubelszczyzna Grupa Wyborców ul. Skrzetuskiego 2A/23, 20-628 Lublin do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Prażmo Katarzyna Syroka-Bojarczyk Anna
ZPOW-540-36/07 Komitet Wyborczy Wyborców Przyszłość KWW Przyszłość Grupa Wyborców ul. Wiklinowa 4/59, 20-541 Lublin do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Urbaś Dominika Chwalewska Marzena Urszula
ZPOW-540-37/07 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej   Polska Wspólnota Narodowa (partia polityczna) ul. Hoża 25 m. 13, 00-521 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Tejkowski Bolesław Cieślak Ziemowit
ZPOW-540-38/07 Komitet Wyborczy Wyborców Leona Grzybka   Grupa Wyborców ul. Łokietka 26/2, 30-016 Kraków do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o odmowie przyjęcia zawiadomienia    
ZPOW-540-39/07 Komitet Wyborczy Obrona Narodu Polskiego KW Obrona Narodu Polskiego Obrona Narodu Polskiego (partia polityczna) ul. Wczasowa 16E/5, 40-694 Katowice do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-17 o przyjęciu zawiadomienia Waleczek Antoni Gleńsk Bożena
ZPOW-540-40/07 Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej KW KPN Konfederacja Polski Niepodległej (partia polityczna) ul. Aleksandrowska 7, 08-110 Siedlce do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Kałuski Wiesław Jacek Andrzejewski Zbigniew
ZPOW-540-41/07 Komitet Wyborczy Wyborców Czesława Fiedorowicza KWW Czesława Fiedorowicza Grupa Wyborców ul. Lisowskiego 6, 65-072 Zielona Góra do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Zasina Małgorzata Emilia Albinowski Adam
ZPOW-540-42/07 Komitet Wyborczy Wyborców Bóg-Honor-Ojczyzna KWW Bóg-Honor-Ojczyzna Grupa Wyborców oś. Złota Jesień 15c/70, 31-831 Kraków do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Widórek Władysław Silska Teresa
ZPOW-540-43/07 Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"   Grupa Wyborców Hotel "Batory", ul. Bojowników 46, 41-506 Chorzów do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Piątek Waldemar Pach Bogdan
ZPOW-540-44/07 Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Rutkowskiego   Grupa Wyborców ul. Piotrkowska 121/56, 90-430 Łódź do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Rutkowski Andrzej Pastuszka Magdalena
ZPOW-540-45/07 Komitet Wyborczy Wyborców "Piast"   Grupa Wyborców Al. Jerozolimskie 125/127 p. 505, 02-017 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Pietrzak Piotr Kowalkowska Grażyna Barbara
ZPOW-540-46/07 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata Na Senatora Jana Kurpa   Grupa Wyborców ul. Wiosny Ludów 78a, 43-608 Jaworzno do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Bożek Tadeusz Rajca-Bisztyga Teresa
ZPOW-540-47/07 Komitet Wyborczy Wyborców Pro Vita Et Patria   Grupa Wyborców ul. Zwycięstwa 41, 44-100 Gliwice do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Rzepliński Robert Romanowska - Hombek Ewa
ZPOW-540-48/07 Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Jedliny   Grupa Wyborców ul. Ametystowa 6/3, 20-577 Lublin do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Kalinowski Piotr Katarzyna Magdalena Majdan
ZPOW-540-49/07 Komitet Wyborczy Wyborców Profesora Adama Bieli KWW prof. A. Bieli Grupa Wyborców ul. M. Reja 15/35, 22-400 Zamość do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o odmowie przyjęcia zawiadomienia    
ZPOW-540-50/07 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego Komitet Wyborczy Macieja Płażyńskiego Grupa Wyborców ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Gładysz Małgorzata Maria Dymarska Wioletta
ZPOW-540-51/07 Komitet Wyborczy Wyborców Rzewuski Zbigniew Jan "Zgoda i Rozwój"   Grupa Wyborców ul. Starowiejska 6, 08-110 Siedlce do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Rzewuska Agnieszka Borkowski Robert
ZPOW-540-52/07 Komitet Wyborczy Wyborców "Wierzbicki Naszym Senatorem" KWW "Wierzbicki Naszym Senatorem" Grupa Wyborców ul. Marii Curie Skłodowskiej 2/6, 20-029 Lublin do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-20 o przyjęciu zawiadomienia Dziadko Krzysztof Stefan Poniatowska Alicja Barbara
ZPOW-540-53/07 Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Puściona "Dla rozwoju i współpracy"   Grupa Wyborców ul. Księdza Bosco 19, 08-300 Sokołów Podlaski do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Sokołowska Iwona Danuta Puścion Violetta Teresa
ZPOW-540-54/07 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniej podatków!" KWW "Mniej podatków!" Grupa Wyborców ul. Ku Wiatrakom 19/2, 85-856 Bydgoszcz do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o przyjęciu zawiadomienia Sypniewska Agnieszka Gabrych Piotr
ZPOW-540-55/07 Komitet Wyborczy Wyborców Samorządowo - Ludowy KWW SL Grupa Wyborców Wólka Załęska 12, 05-652 Pniewy do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o odmowie przyjęcia zawiadomienia    
ZPOW-540-56/07 Komitet Wyborczy Wyborców Wojciecha Papis KWW Wojciecha Papis Grupa Wyborców ul. Długa 29, 00-238 Warszawa do Sejmu i Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o odmowie przyjęcia zawiadomienia    
ZPOW-540-57/07 Komitet Wyborczy Wyborców Romana Kirsteina KWW Romana Kirsteina Grupa Wyborców ul. Gryczana 12, 45-234 Opole do Senatu 2007-09-17 Uchwała PKW z dnia 2007-09-19 o odmowie przyjęcia zawiadomienia    
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 10:42
    Wprowadził:Bartosz Goździk