Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie sprostowania pisowni skrótu nazwy komitetu wyborczego w uchwale w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Samorz

ZPOW-540-96/05

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 sierpnia 2005 r.
w sprawie sprostowania pisowni skrótu nazwy komitetu wyborczego w uchwale w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej".

Na podstawie art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej" dokonuje się sprostowania pisowni skrótu nazwy komitetu KWW "Wspólnota Samorządowa 
— Ziemia Radomska" na KWW "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140, poz. 1173.


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:15
    Wprowadził:Hubert Puchała