Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów
w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

 

Nr sprawy
Nazwa komitetu
Skrót nazwy
komitetu
Podmioty, które
utworzyły komitet
Ma zamiar
zgłaszać
kandydatów
Pełnomocnik
wyborczy
Pełnomocnik
finansowy
Siedziba komitetu
Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
ZPOW-540-1/05 Komitet Wyborczy
Liga Polskich Rodzin
KW LPR Liga Polskich Rodzin
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Sylwester Chruszcz Katarzyna Kędzierska 00-528 Warszawa,
ul. Hoża 9
Uchwała PKW z dnia 2005-05-30 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-2/05 Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość
Komitet Wyborczy PiS Prawo i Sprawiedliwość
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Tomasz Mirosław Dudziński Stanisław Kostrzewski 02-018 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 84/86
Uchwała PKW z dnia 2005-05-30 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-3/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Patriotyczny KWW RP Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Tomasz Zagożdżon Wojciech Wolański 31-946 Kraków,
Osiedle Teatralne 11/17
Uchwała PKW z dnia 2005-06-07 o odmowie przyjęcia zawiadomienia
ZPOW-540-4/05 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej KW PPN Polska Partia Narodowa
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Leszek Bubel Maciej Leszek Bubel 04-078 Warszawa,
ul. Garibaldiego 4/20
Uchwała PKW z dnia 2005-06-03 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-5/05 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP KW PO Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Cezary Grabarczyk Marcin Rosół 00-159 Warszawa,
ul. Andersa 21
Uchwała PKW z dnia 2005-06-03 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-6/05 Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych KW ROB Ruch Obrony Bezrobotnych
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Waldemar Janeda Anna Żeberek 43-100 Tychy,
ul. Dołowa 13a
Uchwała PKW z dnia 2005-06-03 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-7/05 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP KWP Inicjatywa RP Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Włodzimierz Janik Dominik Gralka 03-982 Warszawa,
ul. Meissnera 8/20
Uchwała PKW z dnia 2005-06-08 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-8/05 Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności   Liga Obrony Suwerenności
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Piotr
Przyłudzki
Małgorzata Podjacka 80-462 Gdańsk,
Al. Jana Pawła II 25A/35
Uchwała PKW z dnia 2005-06-13 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-9/05 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy   Polska Partia Pracy
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Michał Janiszewski Zbigniew Stanisław Śniadecki 00-570 Warszawa,
Al. Wyzwolenia 18
Uchwała PKW z dnia 2005-06-13 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-10/05 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej KW SDPL "Socjaldemokracja Polska"
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Włodzimierz Nieporęt Agnieszka Zaręba 00-560 Warszawa,
ul. Mokotowska 29a
Uchwała PKW z dnia 2005-06-13 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-11/05 Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny KW ZWW Związek Weteranów Wojny
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Jan Marian Wysocki Katarzyna Monika Górna 43-300 Bielsko-Biała, ul. ks. St. Stojałowskiego 22 Uchwała PKW z dnia 2005-06-15 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-12/05 Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Ligi Polskiej   Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Janusz
Malewicz
Piotr Pajestka 03-727 Warszawa,
ul. Targowa 15/60A
Uchwała PKW z dnia 2005-06-15 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-13/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka" Mniejszość Niemiecka Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Harald Brol Agata Baron 45-004 Opole,
ul. M. Konopnickiej 6
Uchwała PKW z dnia 2005-06-15 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-14/05 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Komitet Wyborczy PSL Polskie Stronnictwo Ludowe
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Stanisław Jekiełek Henryk
Cichecki
00-131 Warszawa,
ul. Grzybowska 4
Uchwała PKW z dnia 2005-06-15 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-15/05 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Ruch Patriotyczny "Ruch Patriotyczny"
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Jerzy Czerwiński Małgorzata Romanowicz 00-549 Warszawa,
ul. Piękna 22 m. 7
Uchwała PKW z dnia 2005-06-20 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-16/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny" O. B. R. S. Grupa wyborców do Senatu Zdzisław Barszcz Kazimierz Kowalczyk 44-300 Wodzisław Śl.,
ul. Kubsza 28 I p.
Uchwała PKW z dnia 2005-06-20 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-17/05 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Komitet Wyborczy PD Partia Demokratyczna-demokraci.pl
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Mirosław
Czech
Zbigniew Roman
Lewiński
00-683 Warszawa,
ul. Marszałkowska 77/79
Uchwała PKW z dnia 2005-06-20 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-18/05 Komitet Wyborczy Centrum KW Centrum CENTRUM
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Marek
Sławomir Markiewicz
Mirosław Tatarczuk 00-057 Warszawa, Pl. Dąbrowskiego 5 Uchwała PKW z dnia 2005-06-27 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-19/05 Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji KWW Przeciw Korupcji Grupa wyborców do Senatu Jolanta Ciesielczyk Helena Hołda 33-100 Tarnów, ul. Kolberga 10 Uchwała PKW z dnia 2005-06-23 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-20/05 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska KWW O.K.O. Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Marian Piotr Bidziński Mirosław Rejmanowski 00-325 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 16/18
lok. 4
Uchwała PKW z dnia 2005-06-23 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-21/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie"   Grupa wyborców do Sejmu 
i Senatu
Andrzej
Strumpf
Sylwester Janiga 50-305 Wrocław 6,
ul. Młodnickiego 22/7
Uchwała PKW z dnia 2005-06-27 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-22/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek KWW Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek Grupa wyborców do Senatu Marcin Radosław Nowak Ewa Zofia Dziedzic 97-400 Bełchatów,
ul. 1 Maja 45
Uchwała PKW z dnia 2005-06-27 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-23/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej SPD Stronnictwo Prawicy Demokratycznej
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Bohdan Kopczyński Ewa Kawa 70-563 Szczecin,
ul. Koński Kierat 15
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-24/05 Niezależni Wyborcy - Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Wyborcy - KWW Grupa wyborców do Senatu Olga Larysa Sztejnert Bogusław Kowalewski 00-491 Warszawa,
ul. Konopnickiej 6
Uchwała PKW z dnia 2005-07-07 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-25/05 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski   Narodowe Odrodzenie Polski
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Adam
Wojciech Gmurczyk
Krzysztof Wojciech Pyrkosz 00-062 Warszawa,
ul. Kredytowa 6 lok. 22
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-26/05 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke KW Platformy JKM "Platforma Janusza Korwin-Mikke"
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Stanisław Żółtek Ireneusz Kasza 05-420 Józefów,
ul. 3-go Maja 100
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-27/05 Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Miklasa - niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej   Grupa wyborców do Senatu Agnieszka Monika Ostrowska-Metelska Barbara Woźniak 02-784 Warszawa,
ul. Aleksandra Janowskiego 20
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-28/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"   Stronnictwo Ludowe "OJCOWIZNA"
(partia polityczna)
do Sejmu 
i Senatu
Wieńczysław Nowacki Janusz
Szkutnik
35-001 Rzeszów,
Al. J. Piłsudskiego 32
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-29/05 Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej   Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Zofia Kiraga Małgorzata Laszczak 43-316 Bielsko-Biała,
ul. Matusiaka 6 m. 40
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-30/05 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej KW Samoobrona RP Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Krzysztof
Filipek
Halina Sikorska 00-024 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 30
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-31/05 Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy Społeczni Ratownicy Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Jerzy Henryk Płókarz Dorota Julietta Wierzchowska 90-360 Łódź,
ul. Piotrkowska 238
Uchwała PKW z dnia 2005-07-04 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-32/05 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Komitet Wyborczy SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski Edward
Kuczera
00-419 Warszawa,
ul. Rozbrat 44a
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-33/05 Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów KW KPEiR Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Tadeusz
Kraśko
Ryszard Ruciński 00-513 Warszawa,
ul. Nowogrodzka 7/9
lok. 35
Uchwała PKW z dnia 2005-07-01 o przyjęciu zawiadomienia
( komitet rozwiązany dn. 19.08.2005 r.)
ZPOW-540-34/05 Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej KW PWN Polska Wspólnota Narodowa
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Marek
Marciniak
Krzysztof
Konieczny
00-521 Warszawa,
ul. Hoża 25 m. 13
Uchwała PKW z dnia 2005-07-11 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-35/05 Komitet Wyborczy Wyborców
"Odrodzenie Polski"
"Odrodzenie Polski" Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Mieczysław Stanisław Struś Aleksander Nowak 31-002 Kraków,
ul. Kanonicza 1 p. 3
Uchwała PKW z dnia 2005-07-04 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-36/05 Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej KW UPR Unia Polityki Realnej
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Jerzy Kenig Michał Cieślak 00-042 Warszawa,
ul. Nowy Świat 41
Uchwała PKW z dnia 2005-07-04 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-37/05 Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego   Grupa wyborców do Senatu Piotr Lewandowski Ewa Koczorowska 60-320 Poznań,
ul. Bułgarska 67/73
Uchwała PKW z dnia 2005-07-04 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-38/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk KWW Hyrczyk Grupa wyborców do Senatu Artur Stroka Elżbieta Stojałowska 47-400 Racibórz,
ul. Stefana Batorego 4/6d
Uchwała PKW z dnia 2005-07-07 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-39/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze" KWW "JOW" Grupa wyborców do Senatu Andrzej Czachor Piotr Wojtasik 50-134 Wrocław,
ul. Białoskórnicza 3/1
Uchwała PKW z dnia 2005-07-07 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-40/05 Komitet Wyborczy
Dom Ojczysty
  "Dom Ojczysty"
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Halina Maria Szustak Krystyna Gruz 02-645 Warszawa,
ul. Janka Bytnara "Rudego" 23/18
Uchwała PKW z dnia 2005-07-07 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-41/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy KW SP Stronnictwo Pracy
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Zbigniew Kobyliński Antoni Barszczewski 00-214 Warszawa,
ul. Franciszkańska 6
Uchwała PKW z dnia 2005-07-07 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-42/05 Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna   RODZINA-OJCZYZNA
(partia polityczna)
do Senatu Zbigniew Opolski Tomasz
Małek
30-898 Kraków,
ul. Ks. Jana Kusia 8A
Uchwała PKW z dnia 2005-07-11 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-43/05 Komitet Wyborczy Wyborców
Nowy Senat 2005
Nowy Senat 2005 Grupa wyborców do Senatu Jakub
Abram
Barbara
Żbik
31-123 Kraków,
ul. Krupnicza 18 m. 5
Uchwała PKW z dnia 2005-07-14 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-44/05 Komitet Wyborczy Wyborców
Marka Janiaka
"Cała Łódź"
KWW "Cała Łódź" Grupa wyborców do Senatu Włodzimierz
Adamiak
Zbigniew
Maraszek
90-103 Łódź,
ul. Piotrkowska 92
Uchwała PKW z dnia 2005-07-14 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-45/05 Komitet Wyborczy Wyborców
"Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa" - Kandydaci Niezależni
  Grupa wyborców do Sejmu i
Senatu
Zbigniew
Nowak
Michał
Szczepańczyk
28-400 Pińczów,
ul. 1 Maja 15
Uchwała PKW z dnia 2005-07-14 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-46/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl" KWW "Zgoda.pl" Grupa wyborców do Sejmu i
Senatu
Marek
Chibowski
Arkadiusz
Filipiuk
Warszawa,
ul. Wiejska 13 m. 3
Uchwała PKW z dnia 2005-07-21 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-47/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza   Grupa wyborców do Senatu Lech
Kowalczuk
Marek
Sikorski
22-100 Chełm,
ul. Armii Krajowej 9/6
Uchwała PKW z dnia 2005-07-18 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-48/05 Komitet Wyborczy Wyborców
Kazimierza Juliana Kutza
KWW Kazimierza Kutza Grupa wyborców do Senatu Krystyna
Klaczkowska
Marian Leon
Kadela
Katowice,
ul. Gliwicka 1
Uchwała PKW z dnia 2005-07-18 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-49/05 Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie" Komitet Wyborczy P. P. Stronnictwo
"Porozumienie Polskie" 
(partia polityczna)
do Sejmu i
Senatu
Mariusz
Grabowski
Ewa
Kubicka
01-864 Warszawa,
ul. Kochanowskiego 51/3
Uchwała PKW z dnia 2005-07-18 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-50/05 Komitet Wyborczy Wyborców
Narodu Polskiego
  Grupa wyborców do Sejmu i
Senatu
Mariusz Czerwiński Antonina Szczecińska 91-858 Łódź,
ul. Żołędziowa 9
Uchwała PKW z dnia 2005-07-18 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-51/05 Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy KW DPL Demokratyczna Partia Lewicy
(partia polityczna)
do Sejmu i
Senatu
Tadeusz
Jaroszewski
Barbara
Wołkowicz
46-100 Namysłów,
ul. Rynek Ratusz
Uchwała PKW z dnia 2005-07-18 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-52/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia Dla Ziemi Górnośląskiej"   Grupa wyborców do Sejmu i
Senatu
Waldemar
Piątek
Marian
Kasza
41-506 Chorzów,
ul. Bojowników 46,
Hotel "Batory"
Uchwała PKW z dnia 2005-07-21 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-53/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza   Grupa wyborców do Senatu Marek
Błaszczyk
Urszula
Elżbieta
Giereń
15-793 Białystok,
ul. Jarzębinowa 18/60
Uchwała PKW z dnia 2005-07-21 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-54/05 Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP KWW Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP Grupa wyborców do Senatu Dariusz
Jarosław
Chyb
Henryk
Marian
Landowski
81-767 Sopot,
ul. Bohaterów Monte Cassino 23/2
Uchwała PKW z dnia 2005-07-21 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-55/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie" "Nasze Podlasie" Grupa wyborców do Senatu Marek Artur
Pietrowcew
Wiesław
Wojtach
15-281 Białystok,
ul. Legionowa 28 lok. 707
Uchwała PKW z dnia 2005-08-01
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-56/05 Komitet Wyborczy Wyborców
prof. Mariana Miłka
KWW Miłek Grupa wyborców do Senatu Marek
Kuczyński
Anna
Prentka
66-100 Sulechów,
ul. Armii Krajowej 51
Uchwała PKW z dnia 2005-07-21 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-57/05 Komitet Wyborczy Antyklerykalnej
Partii Postępu "Racja"
KW Antyklerykalna
Partia Postępu "Racja"
Antyklerykalna Partia Postępu "Racja"
(partia polityczna)
do Sejmu i
Senatu
Jan
Barański
Aleksander
Sikorski
00-113 Warszawa,
ul. Emilii Plater 55 m. 81
Uchwała PKW z dnia 2005-07-21 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-58/05 Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego Samoobrona NP Samoobrona Narodu Polskiego
(partia polityczna)
do Sejmu i
Senatu
Włodzimierz
Rynkowski
Zenon
Saczuk
00-634 Warszawa,
ul. Jaworzyńska 8 lok. 10
Uchwała PKW z dnia 2005-07-21 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-59/05 Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego KWW
Leszka Ireneusza Paradowskiego
Grupa wyborców do Senatu Alicja
Noculak-Palczewska
Jolanta Grzebieluch 50-077 Wrocław,
ul. Kazimierza Wielkiego 45
Uchwała PKW z dnia 2005-07-21 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-60/05 "Orłowska" Komitet Wyborczy Wyborców   Grupa wyborców do Senatu Andrzej
Mieczysław
Tkaczyński
Ewa
Żółtańska
53-310 Wrocław,
ul. Sztabowa 88/8
Uchwała PKW z dnia 2005-07-25 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-61/05 Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej KW OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej
(partia polityczna)
do Senatu Dariusz
Godlewski
Krzysztof
Olbrycht
Warszawa,
ul. Zagajnikowa 20
Uchwała PKW z dnia 2005-07-25 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-62/05 Śląski Komitet Wyborczy Wyborców ŚKWW Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Zenobia
Korus
Norbert
Skotak
41-800 Zabrze,
ul. Wolności 276
Uchwała PKW z dnia 2005-07-27 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-63/05 Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy   Grupa wyborców do Senatu Ryszard
Kalinowski
Włodzimierz
Krojec
Śmiłowo,
ul. Przemysłowa 4,
64-810 Kaczory
Uchwała PKW z dnia 2005-07-27 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-64/05 Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie" KWW Michała Strąka Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Marcin
Łunkiewicz
Grażyna
Derkacz
02-904 Warszawa,
ul. Grzesiuka 4/12
Uchwała PKW z dnia 2005-08-01
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-65/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego KWW Ireneusza Niewiarowskiego Grupa wyborców do Senatu Waldemar Józef
Tubacki
Andrzej
Miążkiewicz
62-500 Konin,
ul. Zofii Urbanowskiej 8
Uchwała PKW z dnia 2005-08-01
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-66/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pieniążka   Grupa wyborców do Senatu Henryk
Leśniczak
Grzegorz
Szmyt
98-200 Sieradz,
ul. Kościuszki 5
Uchwała PKW z dnia 2005-07-27 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-67/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gmin i Powiatów Regionu"   Grupa wyborców do Senatu Adam
Zawiszowski
Jerzy
Tomecki
43-190 Mikołów,
ul. Górnicza 8/14
Uchwała PKW z dnia 2005-07-27 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-68/05 Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce   Grupa wyborców do Senatu Sylwia
Kochaniec
Zofia
Kołodziejczyk
03-188 Warszawa,
ul. Wittiga 5 m. 16
Uchwała PKW z dnia 2005-07-27 o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-69/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Osoba-Rodzina-Naród"   Grupa wyborców do Senatu Tomasz Marcin
Wójcik
Zofia Rozalia
Bajorek
33-101 Tarnów,
ul. Niebieska 5
Uchwała PKW z dnia 2005-08-01
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-70/05 Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lewandowskiego   Grupa wyborców do Senatu Kazimierz
Sochal
Teresa
Pietrzak
01-684 Warszawa,
ul. Klaudyny 6/17
Uchwała PKW z dnia 2005-08-04
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-71/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Normujemy Przyszłość"   Grupa wyborców do Senatu Bogusław
Konrad
Maria Helena
Mścichowska
07-311 Wąsewo,
ul. Zastawska 8
Uchwała PKW z dnia 2005-08-01
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-72/05 Komitet Wyborczy Wyborców Blok Senat 2005 KWW Blok Senat 2005 Grupa wyborców do Senatu Belinda Maria
Kolago
Janina Zdzisława
Bielak
Nowy Sącz,
ul. Stefana Batorego 51 m. 49
Uchwała PKW z dnia 2005-08-01
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-73/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"   Grupa wyborców do Sejmu Marcin
Lippa
Joachim
Ottlik
47-400 Racibórz,
ul. Wczasowa 3
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-74/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Pastuszewskiego   Grupa wyborców do Senatu Joanna
Adamska
Paulina
Pastuszewska
85-009 Bydgoszcz,
ul. Dworcowa 51B/4
Uchwała PKW z dnia 2005-08-01
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-75/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy Ruch Społeczno-Samorządowy Grupa wyborców do Senatu Krzysztof
Kasperek
Barbara
Rozmus
32-500 Chrzanów,
ul.Grunwaldzka 5/1
Uchwała PKW z dnia 2005-08-04
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-76/05 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szarawarskiego KWW Andrzeja Szarawarskiego Grupa wyborców do Senatu Ireneusz
Władysław
Łęczek
Beata Joanna
Rakowska
41-200 Sosnowiec,
ul. 1 Maja 78/15
Uchwała PKW z dnia 2005-08-04
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-77/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka "Nasza Polska"   Grupa wyborców do Senatu Jacek
Sośnicki
Anna Żyto Kalisz,
Al. Wolności 9A/5
Uchwała PKW z dnia 2005-08-04
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-78/05 Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005" Małgorzata Rohde
"Senat 2005"
Grupa wyborców do Senatu Zbigniew Tomasz
Kułagowski
Tomasz Piotr
Krauze
75-254 Koszalin,
ul. Franciszkańska 18
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-79/05 Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska   Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Jarosław
Żabiński
Katarzyna
Kubańska
Katowice,
ul. Roździeńskiego 90/5
Uchwała PKW z dnia 2005-08-04
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-80/05 Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego Komitet Wyborczy Macieja Płażyńskiego Grupa wyborców do Senatu Małgorzata Maria
Gładysz
Maciej Józef
Kazienko
80-886 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 3/7
Uchwała PKW z dnia 2005-08-04
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-81/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gołąbka   Grupa wyborców do Senatu Andrzej Ośko Monika
Sobieraj
Radom,
ul. Żeromskiego 31
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-82/05 Komitet Wyborczy Wyborców prof. Alfreda Owoca KWW prof. Alfreda Owoca Grupa wyborców do Senatu Andrzej
Grzybowski
Zdzisław
Strach
65-036 Zielona Góra,
ul. Wyspiańskiego 13/111
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-83/05 Komitet Wyborczy Wyborców profesora Marka Zina-niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej Komitet Wyborczy profesora Marka Zina Grupa wyborców do Senatu Włodzimierz
Stec
Teodor
Augustynowicz
35-061 Rzeszów,
ul. Słoneczna 2
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-84/05 Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Sztorca   Grupa wyborców do Senatu Stanisław
Nowak
Bogusława
Reszetnik
33-100 Tarnów,
ul. Piłsudskiego 5
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-85/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego Komitet Wyborczy Jerzego Dziewulskiego Grupa wyborców do Senatu Paweł
Bazydło
Leszek
Kurcinowski
11-500 Giżycko,
ul. Pocztowa 3
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-86/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Mikołajczaka   Grupa wyborców do Senatu Ireneusz
Kuik
Irena
Dąbrowska
62-085 Skoki,
ul. Pogodna 4
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-87/05 Komitet Wyborczy Wyborców im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego   Grupa wyborców do Senatu Michał
Zmuda
Dorota
Suder
30-419 Kraków,
ul. Do Wilgi 23
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o odmowie przyjęcia zawiadomienia
ZPOW-540-88/05 Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Liszcz K. W. W. Teresy Liszcz Grupa wyborców do Senatu Piotr
Tokarczuk
Paweł
Dudak
20-071 Lublin,
ul. Wieniawska 15
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-89/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski
dr Jana Sęka
  Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Zbigniew
Jerzy Pado
Edward
Harasim
20-089 Lublin,
ul. Probostwo 26
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-90/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna — Senat 2005" KWW "Lubelszczyzna — Senat 2005" Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Piotr Paweł
Sawicki
Janusz
Teodor Żuk
Lublin,
ul. 3-go Maja 18/7a
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-91/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wygrajmy przyszłość" kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka   Grupa wyborców do Senatu Jerzy
Powroźnik
Janina Zofia
Bednarenko
Tarnów,
ul. Piłsudskiego 32
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-92/05 Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego   Grupa wyborców do Senatu Tadeusz
Nieszporek
Jacek
Paciorkowski
42-200 Częstochowa,
ul. Kopernika 16/18
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-93/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Bóg-Honor-Ojczyzna" KWW "Bóg-Honor-Ojczyzna" Grupa wyborców do Senatu Kazimierz Rys Andrzej
Chodyń
31-831 Kraków,
os. Złota Jesień bl. 8/24
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-94/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Samorządowy Senator" KWW "Nasz Samorządowy Senator" Grupa wyborców do Senatu Piotr
Konopka
Tadeusz
Matosek
26-900 Kozienice,
ul. Nowy Świat 2/113
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-95/05 Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły KWW Andrzeja Wojtyły Grupa wyborców do Senatu Marek
Stodolny
Żaneta Katarzyna
Lasiecka-Stodolna
62-800 Kalisz,
ul. Targowa 24
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-96/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej" KWW "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej" Grupa wyborców do Senatu Ryszard
Jan Fałek
Wojciech
Ścibor
26-600 Radom,
ul. Sandomierska 11/168
Uchwała PKW z dnia 2005-08-12
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-97/05 Komitet Wyborczy Wyborców O lepszą Polskę KWW O lepszą Polskę Grupa wyborców do Senatu Wojciech
Kałkusiński
Franciszek
Krzyżaniak
01-710 Warszawa,
ul. Włościańska 35A
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-98/05 Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kubackiego   Grupa wyborców do Senatu Włodzimierz
Stanisław
Chlebosz
Joanna
Leszczyńska
53-437 Wrocław,
ul. Grabiszyńska 162/26
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-99/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na kobiety"   Grupa wyborców do Senatu Dariusz Grzegorz
Pronobis
Maryla Karaś 26-600 Radom,
ul. Kusocińskiego 51
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-100/05 Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005 KWW S jak Senat RP Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Stanisław
Zieliński
Patrycja
Stawczyk
05-500 Piaseczno,
ul. Przedwiośnia 35A
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-101/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Małopolska — Senat 2005"   Grupa wyborców do Senatu Tadeusz
Grabiński
Beata Cała 30-415 Kraków,
ul. Wadowicka 6
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-102/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Szteligi   Grupa wyborców do Senatu Agnieszka
Strączkiewicz
Maria
Możdżyńska
Opole,
ul. Dwernickiego 4
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-103/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy KWW Zjednoczenie Prawicy Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Czesław
Laska
Katarzyna
Chrzanowska
66-016 Czerwieńsk, Łężyca,
ul. Dolna 30
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-104/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pękały KWW Jerzego Pękały Grupa wyborców do Senatu Katarzyna Anna
Roman Pękała
Hanna
Głowacka
06-513
Wieczfnia Kościelna 87
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-105/05 Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie”   Grupa wyborców do Sejmu
i Senatu
Stanisław
Krzysztof
Dolecki
Wiesława Maria
Dzięcioł
86-300 Grudziądz,
ul. Mariana Buczka 5
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-106/05 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Marciniaka   Grupa wyborców do Senatu Mariusz Kutek Lidia Barbara
Ginter
58-350 Kowalowa,
ul. Wczasowa 47
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-107/05 Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza KWW Bogdana Borusewicza Grupa wyborców do Senatu Wojciech Jan
Charkin
Ryszard
Eugeniusz
Bielski
80-299 Gdańsk,
ul. Syriusza 59
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-108/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego - Senat 2005   Grupa wyborców do Senatu Paweł-Michał
Nikodym
Teresa Grzyb 07-410 Ostrołęka,
ul. Kościuszki 22
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-109/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Śląsk w Europie" KWW "Śląsk w Europie" Grupa wyborców do Senatu Łukasz
Maciejewski
Ewa Pustelnik Chorzów,
ul. Jagiellońska 7/1
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-110/05 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca   Polska Konfederacja - Godność i Praca
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Paweł Jerzy
Baca
Ewa
Krzysztoforska
40-098 Katowice,
ul. Młyńska 21/23
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-111/05 Komitet Wyborczy Wyborców Bernarda Szwedy KWW Bernarda Szwedy Grupa wyborców do Senatu Ryszard
Mejsak
Włodzimierz
Gozdek
Rybnik,
ul. Białych 7
Uchwała PKW z dnia 2005-08-08
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-112/05 Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Cyconia Komitet Wyborczy Mariana Cyconia Grupa wyborców do Senatu Tomasz
Migacz
Danuta
Pogwizd
33-388 Gołkowice,
Gołkowice Dolne 176
Uchwała PKW z dnia 2005-08-12
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-113/05 Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP KW Unii Lewicy "Unia Lewicy III RP"
(partia polityczna)
do Sejmu
i Senatu
Piotr
Musiał
Krzysztof
Kwater
02-132 Warszawa,
ul. Baleya 1/99
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-114/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego KWW Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego Grupa wyborców do Senatu Tadeusz
Flis
Zofia Eugenia
Malinowska
20-109 Lublin,
ul. Królewska 3
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-115/05 Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika KWW Wiktor Pawlik Grupa wyborców do Senatu Krzysztof
Sawicki
Izabela
Lechowska
44-100 Gliwice,
ul. Zwycięstwa 36
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-116/05 Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur KWW Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur Grupa wyborców do Senatu Joanna
Lubomirska-
Siemieńczuk
Bożena
Dąbrowska-
Lorenz
10-103 Olsztyn,
ul. 11 Listopada 4
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-117/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Maraszka KWW Ryszarda Maraszka Grupa wyborców do Senatu Andrzej
Kowalski
Bogumiła Zofia
Pieczkowska
59-220 Legnica,
ul. Jerzego Libana 5
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-118/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł" KWW "Ruch 2000 -
Biały Orzeł"
Grupa wyborców do Sejmu
Senatu
Zygmunt
Hortmanowicz
Ryszard
Schaeffer
04-619 Warszawa,
ul. Stradomska 38
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-119/05 Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Sagatowskiej   Grupa wyborców do Senatu Dariusz
Parys
Krystyna
Surma
37-450 Stalowa Wola,
ul. Ks. J. Popiełuszki 41/35
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-120/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego   Grupa wyborców do Senatu Paweł
Michalak
Magdalena
Żmudzińska
90-422 Łódź,
ul. Piotrkowska 67
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-121/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego   Grupa wyborców do Senatu Agnieszka
Violetta
Pyszkowska
Katarzyna
Szott
85-402 Bydgoszcz,
ul. Kamińskiego 16
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-122/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Zychowicza KWW Zbigniew Zychowicz Grupa wyborców do Senatu Kazimierz
Lipiński
Łukasz Andrzej
Zemski
71-450 Szczecin,
ul. Chopina 49b/10
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-123/05 Komitet Wyborczy Wyborców Marka Trzcińskiego KWW Marka Trzcińskiego Grupa wyborców do Senatu Jolanta Maria
Borzęcka
Maria Jolanta
Skrzypiec
98-220 Zduńska Wola,
ul. Przemysłowa 36
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-124/05 Komitet Wyborczy Wyborców - Jerzy Widzyk Senat 2005 KWW - Jerzy Widzyk Senat 2005 Grupa wyborców do Senatu Danuta
Pytlarz
Jakub
Zieliński
34-300 Żywiec,
ul. Kościuszki 29
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-125/05 Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Czerwińskiego KWW Jerzego Czerwińskiego Grupa wyborców do Senatu Szymon
Czerwiński
Zbigniew
Jaskowski
48-200 Prudnik,
ul. Batorego 3
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-126/05 Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego   Grupa wyborców do Senatu Jerzy
Synowiec
Krystyna
Łagoźna
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Kosynierów
Gdyńskich 51
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-127/05 Komitet Wyborczy Wyborców Lista Zbigniewa Kośli - Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni   Grupa wyborców do Senatu Zbigniew
Kośla
Leszek Piotr
Cichocki
27-400 Ostrowiec Św.,
ul. Folwark Piaski 16
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-128/05 Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego - Senat 2005 KWW Zygmunt Jerzy Szymański Grupa wyborców do Senatu Mariusz
Gruza
Marianna
Jakubiak
08-500 Ryki,
ul. Żytnia 8
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-129/05 Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Michalkiewicza   Grupa wyborców do Senatu Tadeusz
Lipiński
Jarosław
Józef Kopyto
00-710 Warszawa,
ul. Piekałkiewicza 5 m. 31
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o odmowie przyjęcia zawiadomienia
ZPOW-540-130/05 Komitet Wyborczy Wyborców Adama
Jacka Żylińskiego
KWW Adama Żylińskiego Grupa wyborców do Senatu Dorota Danuta
Jurczak
Elżbieta
Teresa Cyrta
14-200 Iława,
ul. Chełmońskiego 9
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-131/05 Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Kapała KWW Ryszard Kapała Grupa wyborców do Senatu Anna Maria
Kapała
Michał
Sypel
39-100 Ropczyce,
ul. Kolonia 16
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-132/05 Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka" KWW "Prawica Podkarpacka" Grupa wyborców do Senatu Józef
Wyskiel
Janusz
Skotnicki
35-030 Rzeszów,
ul. R. Alsa 5/4
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o przyjęciu zawiadomienia
ZPOW-540-133/05 Komitet Wyborczy Wyborców "W Trosce O Godne Życie"   Grupa wyborców do Senatu Anna Maria
Dudzińska
Agnieszka
Kondraszewska
78-400 Szczecinek,
ul. Pilska 11
Uchwała PKW z dnia 2005-08-10
o odmowie przyjęcia zawiadomienia
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:49
    Wprowadził:Hubert Puchała