Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 12.20 w dniu 26 września 2005 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 12.20 
w dniu 26 września 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 22 652obwodach stanowiących 90,01 % ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 27 201 616 osób; 
2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 10 926 334 osobom; 
3) frekwencja wyniosła 40.17 %; 
4) liczba kart ważnych 10 910 541 kart; 
5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe w skali kraju wyniosła 10 514 456 głosów; 
6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe wyniosła:

 

  

  

Nr listy

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
głosów

% uzyskanych
głosów

1

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

104 877

1.00

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

82 648

0.79

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

829 080

7.89

4

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl

253 231

2.41

5

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

400 375

3.81

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

2 821 579

26.84

7

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 196 859

11.38

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

2 547 176

24.23

9

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

30 262

0.29

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

731 260

6.95

11

Komitet Wyborczy Centrum

19 438

0.18

12

Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke

162 519

1.55

13

Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

14 708

0.14

14

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca

7 587

0.07

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1 225 699

11.66

16

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

10 475

0.10

17

Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

27 961

0.27

18

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

6 674

0.06

19

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

1 016

0.01

okręg nr 4

19

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

982

0.01

okręg nr 9

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

34 469

0.33

okręg nr 21

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

5 581

0.05

okręg nr 29

 

7) Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych okręgach byłby następujący:

 

  

  

Nr listy

Nazwa komitetu


uzyskanych głosów

Liczba uzyskanych
mandatów

1

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

1.00

0

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

0.79

0

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

7.89

33

4

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl

2.41

0

5

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

3.81

0

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

26.84

152

7

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

11.38

56

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

24.23

133

9

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

0.29

0

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

6.95

27

11

Komitet Wyborczy Centrum

0.18

0

12

Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke

1.55

0

13

Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

0.14

0

14

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca

0.07

0

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

11.66

57

16

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

0.10

0

17

Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

0.27

0

18

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

0.06

0

19

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

0.01

0

okręg nr 4

19

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

0.01

0

okręg nr 9

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

0.33

2

okręg nr 21

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

0.05

0

okręg nr 29

 

8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w 22 561 obwodach stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci następujących komitetów wyborczych:

 

  

Lp.

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
mandatów

1

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

48

2

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

35

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

5

4

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

3

5

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

4

6

Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka

1

7

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

1

8

Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza

1

9

Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005

1

10

Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza

1

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:36
    Wprowadził:Hubert Puchała