Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 7.35 w dniu 26 września 2005 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
ustalonych o godz. 7.35 w dniu 26 września 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 15 058obwodach stanowiących 59.84 % ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na listy poszczególnych komitetów wyborczych oraz podziału mandatów między komitety wyborcze, ustalone na podstawie danych z tych obwodów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 17 342 849 osób; 
2) liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 6 806 442 osoby; 
3) frekwencja wyniosła 39,25 %; 
4) liczba kart ważnych 6 797 435 kart; 
5) liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy okręgowe w skali kraju wyniosła 6 539 481 głosów; 
6) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe wyniosła:

 

  

  

Nr listy

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
głosów

% uzyskanych
głosów

1

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

62 477

0.96

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

54 550

0.83

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

511 984

7.83

4

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl

156 300

2.39

5

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

241 889

3.70

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

1 737 067

26.56

7

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

715 386

10.94

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 574 590

24.08

9

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

18 742

0.29

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

465 207

7.11

11

Komitet Wyborczy Centrum

12 940

0.20

12

Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke

97 447

1.49

13

Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

9 885

0.15

14

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca

5 362

0.08

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

813 686

12.44

16

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

6 513

0.10

17

Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

13 558

0.21

18

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

4 285

0.07

19

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

810

0.01

okręg nr 4

19

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

868

0.01

okręg nr 9

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

31 245

0.48

okręg nr 21

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

4 690

0.07

okręg nr 29

 

7) Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą ustalenia wyników wyborów to podział mandatów sumujący wyniki wyborów w poszczególnych okręgach byłby następujący: 

 

  

  

Nr listy

Nazwa komitetu

% uzyskanych głosów

Liczba uzyskanych
mandatów

1

Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

0.96

0

2

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

0.83

0

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

7.83

36

4

Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej – demokraci.pl

2.39

0

5

Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

3.70

0

6

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

26.56

151

7

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

10.94

51

8

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

24.08

123

9

Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

0.29

0

10

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

7.11

30

11

Komitet Wyborczy Centrum

0.20

0

12

Komitet Wyborczy Platforma Janusza Korwin-Mikke

1.49

0

13

Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

0.15

0

14

Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji-Godność i Praca

0.08

0

15

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

12.44

67

16

Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP

0.10

0

17

Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

0.21

0

18

Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

0.07

0

19

Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

0.01

0

okręg nr 4

19

Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

0.01

0

okręg nr 9

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

0.48

2

okręg nr 21

19

Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

0.07

0

okręg nr 29

 

8) Przy założeniu, że informacje o wynikach głosowania w 15 469 obwodach stanowią podstawę ustalenia wyników wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej mandaty w skali kraju uzyskaliby kandydaci następujących komitetów wyborczych:

 

  

Lp.

Nazwa komitetu

Liczba uzyskanych
mandatów

1

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

48

2

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

27

3

Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6

4

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

4

5

Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

10

6

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1

7

Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

1

8

Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza

1

9

Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005

1

10

Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza

1

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 11:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk