Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partiom politycznym i komitetom wyborczym, które uzyskały mandaty posłów i senatorów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 roku.

Komitety wyborcze, partie polityczne 

Liczba
uzyskanych
mandatów
posłów
i senatorów

Wydatki
poniesione
na kampanię
wyborczą

Przysługująca
dotacja
podmiotowa
1)

Partie polityczne

Platforma Obywatelska RP

269

29 427 920,77

29 427 920,77

Prawo i Sprawiedliwość

205

28 285 522,00

28 285 522,00

Polskie Stronnictwo Ludowe

31

28 622 084,90

6 239 731,85

Koalicja wyborcza

Koalicja Lewica i Demokraci
SLD+SDPL+PD+UP2)

53

26 114 878,08

10 667 928,64

Sojusz Lewicy
Demokratycznej (69%)

 


 


7 360 870,76

Socjaldemokracja
Polska (17%)

 


 


1 813 547,87

Partia Demokratyczna
- demokraci.pl (11,5%)

 


 


1 226 811,79

Unia Pracy (2,5%)

 


 


266 698,22

Komitety wyborcze wyborców

KWW "Mniejszość Niemiecka"

1

217 230,78

201 281,67

KWW Cimoszewicz do Senatu

1

50 100,03

50 100,03

Łącznie

112 717 736,56

74 872 484,96

1) Wysokość dotacji podmiotowej za uzyskany mandat wynosi 201 281,67 zł. Kwotę tę otrzymuje się przez podzielenie sumy wydatków komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty przez 560. Dotacja nie może przekroczyć wydatków komitetu poniesionych na kampanię wyborczą.
2) Wysokość dotacji podmiotowej przysługującej partiom, wchodzącym w skład koalicji wyborczej ustala się przez podział łącznej kwoty dotacji wyliczonej dla koalicji, w proporcjach ustalonych w umowie zawiązującej koalicję wyborczą.

 

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 15:02
    Wprowadził:Hubert Puchała