Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2006 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

KOMUNIKAT 
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 5 czerwca 2006 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 września 2005 r.

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 46 poz. 499 ze zm.) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 128 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdania wyborczego nie złożyły: Komitet Wyborczy Wyborców „Lista Zbigniewa Nowaka - Naprawa Państwa - Kandydaci Niezależni" oraz Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 99 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1; 
2) przyjąć, ze wskazaniem uchybienia, sprawozdania 13 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2; 
3) odrzucić sprawozdania 14 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania wyborczego wniesione zostały skargi do Sądu Najwyższego przez pełnomocników finansowych: Komitetu Wyborczego Centrum, Komitetu Wyborczego Dom Ojczysty, Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna", Komitetu Wyborczego Organizacji Narodu Polskiego-Liga Polska, Komitetu Wyborczego Wyborców Mariana Cyconia, Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur, Komitetu Wyborczego Wyborców „Wygrajmy Przyszłość" Kandydata na Senatora RP Józefa Jedynaka. W sprawach tych do dnia wydania komunikatu nie zapadły rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 


Załączniki do komunikatu 
Państwowej Komisji Wyborczej 
z dnia 5 czerwca 2006 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ:

1. Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja"

2. Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy

3. Komitet Wyborczy Inicjatywa RP

4. Komitet Wyborczy Liga Obrony Suwerenności

5. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin

6. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski

7. Komitet Wyborczy OdNowa Rzeczypospolitej Polskiej

8. Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl

9. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

10. Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke

11. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

12. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego

13. Komitet Wyborczy Polskiej Wspólnoty Narodowej

14. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

15. Komitet Wyborczy Ruch Obrony Bezrobotnych

16. Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny

17. Komitet Wyborczy Samoobrona Narodu Polskiego

18. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

19. Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej

20. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

21. Komitet Wyborczy Stronnictwa "Porozumienie Polskie"

22. Komitet Wyborczy Stronnictwa Pracy

23. Komitet Wyborczy Stronnictwa Prawicy Demokratycznej

24. Komitet Wyborczy Unii Lewicy III RP

25. Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej

26. Komitet Wyborczy Związku Weteranów Wojny

27. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Edwarda Antoszewskiego

28. Komitet Wyborczy Wyborców "Autonomia dla Ziemi Górnośląskiej"

29. Komitet Wyborczy Wyborców Blok Senat 2005

30. Komitet Wyborczy Wyborców Bogdana Borusewicza

31. Komitet Wyborczy Wyborców "Czas na kobiety"

32. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Czerwińskiego

33. Komitet Wyborczy Wyborców "Dla Gmin i Powiatów Regionu"

34. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Jerzego Dziewulskiego

35. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Gołąbka

36. Komitet Wyborczy Wyborców Jadwigi Hyrczyk-Franczyk

37. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Janiaka "Cała Łódź"

38. Komitet Wyborczy Wyborców "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze"

39. Komitet Wyborczy Wyborców Jutro Polski dr Jana Sęka

40. Komitet Wyborczy Wyborców Władysława Komarnickiego

41. Komitet Wyborczy Wyborców Rafała Kubackiego

42. Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Tadeusza Kurpiewskiego - Senat 2005

43. Komitet Wyborczy Wyborców Kazimierza Juliana Kutza

44. Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Marka Lipowskiego

45. Komitet Wyborczy Wyborców Teresy Liszcz

46. Komitet Wyborczy Wyborców "Lubelszczyzna - Senat 2005"

47. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Marciniaka

48. Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Miklasa - niezależnego kandydata na senatora Rzeczypospolitej Polskiej

49. Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszość Niemiecka"

50. Komitet Wyborczy Wyborców Narodu Polskiego

51. Komitet Wyborczy Wyborców "Nasze Podlasie"

52. Komitet Wyborczy Wyborców "Nasz Samorządowy Senator"

53. Komitet Wyborczy Wyborców Ireneusza Niewiarowskiego

54. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu RP Piotra Kopek

55. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata na Senatora Grzegorza Kuświka "Nasza Polska"

56. Komitet Wyborczy Wyborców Niezależnego Kandydata do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiktora Pawlika

57. Niezależni Wyborcy - Komitet Wyborczy Wyborców

58. Komitet Wyborczy Wyborców "Normujemy Przyszłość"

59. Komitet Wyborczy Wyborców "Nowe Pokolenie"

60. Komitet Wyborczy Wyborców Nowy Senat 2005

61. Komitet Wyborczy Wyborców "Odrodzenie Polski"

62. Komitet Wyborczy Wyborców O lepszą Polskę

63. Orłowska Komitet Wyborczy Wyborców

64. Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Pastuszewskiego

65. Komitet Wyborczy Wyborców Grażyny Paturalskiej - nie zrzeszonego kandydata na Senatora RP

66. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pękały

67. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Pieniążka

68. Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

69. Komitet Wyborczy Wyborców Podbeskidzia, Ziemi Cieszyńskiej oraz Pszczyńskiej

70. Komitet Wyborczy Wyborców „Porozumienie Obywatelskie"

71. Komitet Wyborczy Wyborców "Prawica Podkarpacka"

72. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Władysława Prochowicza

73. Komitet Wyborczy Wyborców Przeciw Korupcji

74. Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Marii Rohde "Senat 2005"

75. Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch 2000 - Biały Orzeł"

76. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy

77. Komitet Wyborczy Wyborców Jana Rulewskiego

78. Komitet Wyborczy Wyborców Janiny Sagatowskiej

79. Komitet Wyborczy Wyborców S jak Senat RP 2005

80. Komitet Wyborczy Wyborców Prof. Jerzego K. Smorawińskiego

81. Komitet Wyborczy Wyborców Społeczni Ratownicy

82. Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy

83. Komitet Wyborczy Wyborców Michała Strąka "Wiedza, odpowiedzialność, doświadczenie"

84. Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Szteligi

85. Ludowy Komitet Wyborczy Wyborców Józefa Sztorca

86. Komitet Wyborczy Wyborców Bernarda Szwedy

87. Komitet Wyborczy Wyborców Zygmunta Jerzego Szymańskiego - Senat 2005

88. Śląski Komitet Wyborczy Wyborców

89. Komitet Wyborczy Wyborców "Śląsk w Europie"

90. Komitet Wyborczy Wyborców Marka Trzcińskiego

91. Komitet Wyborczy Wyborców - Jerzy Widzyk Senat 2005

92. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Czesława Wojciechowskiego

93. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata do Senatu Andrzeja Wojtyły

94. Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Małopolska - Senat 2005"

95. Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólnota Samorządowa Ziemi Radomskiej"

96. Komitet Wyborczy Wyborców "Zgoda.pl"

97. Komitet Wyborczy Wyborców profesora Marka Zina - niezależnego kandydata lewicy na senatora Rzeczypospolitej Polskiej

98. Komitet Wyborczy Wyborców Zjednoczenie Prawicy

99. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Rzeczpospolitej Polskiej Leszka Edwarda Zwierza

 


Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ:

1. Komitet Wyborczy Wyborców "Osoba-Rodzina-Naród"

2. Komitet Wyborczy Wyborców Prawa Polska

3. Komitet Wyborczy Wyborców Przyjaciół Szreka - Szlachetne Serce

4. Komitet Wyborczy Wyborców Lista Zbigniewa Kośli - Po Pierwsze Praca. Kandydaci Niezależni

5. Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Maraszka

6. Komitet Wyborczy Wyborców prof. Mariana Miłka

7. Komitet Wyborczy Wyborców Stefana Mikołajczaka

8. Komitet Wyborczy Wyborców -Ogólnopolska Koalicja Obywatelska

9. Komitet Wyborczy Wyborców "Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny"

10. Komitet Wyborczy Wyborców Leszka Ireneusza Paradowskiego

11. Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Szarawarskiego

12. Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Zychowicza

13. Komitet Wyborczy Wyborców Kandydata na Senatora Adama Jacka Żylińskiego

 


Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE ZOSTAŁY ODRZUCONE:

1. Komitet Wyborczy Centrum

2. Komitet Wyborczy Dom Ojczysty

3. Komitet Wyborczy Organizacji Narodu Polskiego-Liga Polska

4. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej

5. Komitet Wyborczy Rodzina-Ojczyzna

6. Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"

7. Komitet Wyborczy Wyborców "Bóg-Honor-Ojczyzna"

8. Komitet Wyborczy Wyborców Mariana Cyconia

9. Komitet Wyborczy Wyborców Ryszard Kapała

10. Komitet Wyborczy Wyborców Piotra Lewandowskiego

11. Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Lorenz Ludziom Warmii i Mazur

12. Komitet Wyborczy Wyborców "Mniejszości Niemieckiej Śląska"

13. Komitet Wyborczy Wyborców prof. Alfreda Owoca

14. Komitet Wyborczy Wyborców "Wygrajmy przyszłość" kandydata na senatora RP Józefa Jedynaka

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-03-2016 16:37
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:18-03-2016 16:55
    Wprowadził:Hubert Puchała