Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2002 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu i do Senatu

KOMUNIKAT
PANSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 17 stycznia 2002 r.

sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach
do Sejmu i do Senatu.

Na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął 24 grudnia 2001 r. Obowiązek złożenia sprawozdań wyborczych ciążył na 97 komitetach wyborczych.

W ustawowym terminie sprawozdania wyborcze złożyło 89 komitetów wyborczych

Po uptywie ustawowego terminu sprawozdania złozyły następujące komitety wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Konfederacji Polski Niepodległej z siedzibą w Warszawie,
2. Niezależny Pozapartyjny Komitet Wyborczy Wybor­ców z siedzibą w Krakowie,
3. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczno-Samorządowy z siedzibą w Chrzanowie,
4. Komitet Wyborczy Wyborców Michała Wojtkiewicza z siedzibą w Tarnowie.

Nie ztożyły sprawozdań wyborczych następujące komitety wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej z siedzibą w Warszawie,
2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch w Obronie Praw Ludzi Pracy i Bezrobotnych z siedziba w Łukowie,
3. Komitet Wyborczy Wyborców ,,Ruch Obywateli Krzywdzonych przez Władze" z siedzibą w Katowicach,
4. Komitet Wyborczy Wyborców ,,Federacja Ruchu Obrony Bezrobotnych" z siedzibą. w Tychach.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią. załączniki nr 1-93 do niniejszego komunikatu według załączonego wykazu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand. Rymarz


Załączniki
do komunikatu

Państwowej Komisji Wyborczej .

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:23-02-2016 16:20
    Wprowadził:Hubert Puchała