Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą do dnia 11 czerwca 2004 r. składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wnioski można składać i zaświadczenia odbierać w urzędach gmin właściwych dla stałego miejsca zamieszkania wyborcy, w godzinach ich urzędowania.

Złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie można osobiście albo przez pisemnie upoważnioną osobę. Upoważnienie musi zawierać imię (imiona), nazwisko i adres wyborcy oraz osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia, a także numer ewidencyjny PESEL wyborcy.

Wyborcy głosujący na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania udają się w dniu wyborów do wybranego przez siebie lokalu wyborczego. Po oddaniu zaświadczenia o prawie do głosowania obwodowej komisji wyborczej, komisja dopisze wyborcę do spisu i wyda mu kartę do głosowania.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:12
    Wprowadził:Hubert Puchała