Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Lublinie z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie skreślenia z listy okręgowej Nr 3 Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jarosława Mieczysława Urba

Uchwała 
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 8 
 w Lublinie
z dnia 9 czerwca 2004 roku

Na podstawie art. 16 ust. 3 i art. 71 ust. 1 ustawy z dnia  23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25 poz. 219)  Okręgowa Komisja Wyborcza

postanawia:

skreślić z zarejestrowanej listy okręgowej  Nr 3  Komitetu Wyborczego Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej umieszczonego na poz. 3  kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego Pana Jarosława Mieczysława Urbana.

Uzasadnienie

Pan Jarosław Mieczysław Urban w dniu 9 czerwca 2004 roku wycofał swoją zgodę na kandydowanie na posła do Parlamentu Europejskiego. W związku z powyższym komisja postanowiła jak na wstępie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący OKW Nr 8 w Lublinie: Andrzej Ślaski

Komisja: Grzegorz Kister, Andrzej Klimkowski, Lech lewicki, Wojciek Turżański

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:29
    Wprowadził:Hubert Puchała