Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 kwietnia 2004 r.

INFORMACJA
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 13
w Gorzowie Wlkp.

W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, Państwowa Komisja Wyborcza uchwałą z dnia 19 kwietnia 2004 r. powołała okręgowe komisje wyborcze.

Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Gorzowie Wlkp. jest z mocy ustawyKRZYSZTOF CIERKOŃSKI - Komisarz Wyborczy, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.

Na pierwszym posiedzeniu Komisji, w dniu 22 kwietnia 2004 r. na zastępców przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani:

ALINA CZUBIENIAK - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
ZBIGNIEW PIĄTEK - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Członkowie Okręgowej Komisji Wyborczej:
JAROSŁAW RUTKOWSKI - sędzia Sądu Okręgowego w  Gorzowie Wlkp.
BARBARA JANIAK - sędzia Sądu Okręgowego w  Gorzowie Wlkp.
MAREK RAFALSKI - sędzia Sądu Okręgowego w  Gorzowie Wlkp.
ZDZISŁAW BAJZERT - sędzia Sądu Okręgowego w  Gorzowie Wlkp.
KRYSTYNA JURDZIŃSKA - sędzia Sądu Rejonowego w  Gorzowie Wlkp.
JOACHIM WIELICZUK - sędzia Sądu Rejonowego w  Gorzowie Wlkp.

Na funkcję sekretarza Komisji powołano WŁADYSŁAWĘ WASILEWICZ – Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp.

Terytorialny zasięg działania Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 13 obejmuje obszar: województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej  mieści się w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul.Jagiellończyka 8, VI piętro, pokój 608, tel. (0-95) 7-206-951 i 7215 –  307.

Członkowie Komisji będą pełnić dyżury w dni robocze w godz. 10.00 - 14.00 w siedzibie Komisji.

Komisja przyjmuje zgłoszenia okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego:

- w swojej siedzibie, w dni robocze od dnia 23 do 30 kwietnia 2004 r. w godz. od 10.00 do 14.00, 
- w sali nr 11 (parter)  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w dniach 1 – 3 maja 2004 r. od godz. 10.00 do 14.00, a w dniu 4 maja br. od godz. 10.00 do 24.00.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej: Krzysztof Cierkoński

Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2004 r.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk