Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KPEiR – PLD

ZPOW-940-13/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KPEiR – PLD

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zgłoszonego dnia 22 marca 2004 r. przez Tadeusza Staniewskiego — pełnomocnika wyborczego Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KPEiR – PLD zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego, którego wada, wskazana uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r., została usunięta przez pełnomocnika wyborczego w dniu 23 marca 2004 r. i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 50 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie o utworzeniu w dniu 19 marca 2004 r. przez Krajową Partię Emerytów i Rencistów oraz Partię Ludowo-Demokratyczną Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KPEiR – PLD, w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR – PLD:

1) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Tadeusza Staniewskiego;
2) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Lilianę Michalską;
3) będzie używał skrótu KKW KPEiR – PLD.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35.

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:07
    Wprowadził:Bartosz Goździk