Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja” o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu peł

ZPOW-940-12/04

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja” o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego.

Na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza po rozpatrzeniu zawiadomienia zgłoszonego dnia 19 marca 2004 r. przez Zarząd Krajowy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja” i stwierdzeniu, że spełnia ono warunki określone w art. 49 ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

postanawia

przyjąć zawiadomienie od Zarządu Krajowego Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”, pełniącego funkcję organu upoważnionego do reprezentowania Partii na zewnątrz, że Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja”:

1) zamierza zgłosić kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
2) powołał pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego – Piotra Musiała;
3) powołał pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego – Marka Motykę;
4) będzie używał skrótu Antyklerykalna Partia Postępu „Racja”.

Siedziba Komitetu mieści się w Warszawie, ul. Emilii Plater 55 m. 81.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

Zastępcy Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej: Jan Kacprzak, Stanisław Kosmal

Członkowie
Państwowej Komisji Wyborczej: Andrzej Mączyński, Włodzimierz Ryms, Stanisław Zabłocki, Tadeusz Żyznowski


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 12:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk