Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 października 2013 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.

KOMUNIKAT
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 października 2013 r.

o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2012 r. ciążył na 83 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyły 72 partie polityczne. Ponadto — z naruszeniem ustawowego terminu — sprawozdania złożyły: Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285), Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294) i Polska Partia Imperium Słowiańskiego „Razem" (EwP 318). Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 75 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 36 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 34 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 5 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 października 2013 r.
(poz. ......... )

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2012 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)

2. Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12)

3. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

4.Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

5. Forum Samorządowe (EwP 73)

6. Ruch Katolicko Narodowy (EwP 76)

7.Porozumienie Polskie (EwP 90)

8. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

9. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

10. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

11. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

12. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

13. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

14. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

15. Polska Partia Narodowa (EwP 180)

16. Stronnictwo Pracy (EwP 196)

17. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

18. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

19. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

20. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

21. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

22. Ruch Patriotyczny (EwP 232)

23. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

24. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)

25. Porozumienie Pokoleń (EwP 252)

26. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

27.Partia Kobiet (EwP 259)

28. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)

29. Stronnictwo „Piast" (EwP 277)

30. Polska Lewica (EwP 279)

31. Partia Regionów (EwP 286)

32. Europa Wolnych Ojczyzn - Partia Polska (EwP 293)

33.Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 300)

34.Lepsza Polska (EwP 302)

35. Ruch Palikota (EwP 313)

36. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro (EwP 319)


Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2012 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Unia Polityki Realnej (EwP 23)

Wskazane uchybienia polegają na: wydatkowaniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z wyborami, niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego i nieprowadzeniu rachunkowości wbrew wymogom ustawowym.

3. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

4.Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

Wskazane uchybienie polegają na wykazaniu w sprawozdaniu błędnego numeru rachunku bankowego partii i przyjęciu wpłat na Fundusz Wyborczy dokonanych w formie gotówkowej.

5. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

6. Unia Pracy (EwP 62)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

7. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

8. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

9. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

10. Zieloni 2004 (EwP 182)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

11.Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

12. Przymierze dla Polski (EwP 200)

Wskazane uchybienia polegają na: niewykazaniu w sprawozdaniu numeru rachunku bankowego partii, niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego, nieposiadaniu rachunku Funduszu Wyborczego i nieprowadzeniu rachunkowości wbrew wymogom ustawowym.

13. Polska Partia Pracy — Sierpień 80 (EwP 211)

Wskazane uchybienie polega na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

14. Organizacja Narodu Polskiego — Liga Polska (EwP 213)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

15. Unia Lewicy (EwP 227)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

16. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

Wskazane uchybienia polegają na niewykazaniu w sprawozdaniu numeru rachunku bankowego partii i na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

17. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

18. Związek Słowiański (EwP 253)

Wskazane uchybienia polegają na niewykazaniu w sprawozdaniu numeru rachunku bankowego Funduszu Wyborczego partii i nieprowadzeniu rachunkowości wbrew wymogom ustawowym.

19. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

20.Partia Zielonych (EwP 260)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

21. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

22. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

23. Libertas (EwP 270)

Wskazane uchybienie polega na niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

24.Elektorat (EwP 281)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

25.Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

26. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP 287)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

27.Przymierze Narodu Polskiego (EwP 294)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

28. Polska Patriotyczna (EwP 296)

Wskazane uchybienie polega na wydatkowaniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z wyborami.

29.Samoobrona (EwP 298)

Wskazane uchybienia polegają na wydatkowaniu środków Funduszu Wyborczego na cele niezwiązane z wyborami i niepowołaniu pełnomocnika finansowego Funduszu Wyborczego.

30. Polska Jest Najważniejsza (EwP 309)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

31. Partia Rozwoju (EwP 310)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

32. Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii (EwP 315)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

33.Polska Partia Imperium Słowiańskiego „Razem" (EwP 318)

Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

34.Demokracja Bezpośrednia (EwP 322)

Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

 


 Załącznik nr 3

 

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2012 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia wartości niepieniężnych od osób prawnych.

2. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej oraz niezałączenia niezbędnych dokumentów finansowych, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, czy partia nie pozyskiwała środków finansowych z niedozwolonych źródeł.

3. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek gromadzenia poza rachunkiem bankowym środków pochodzących z działalności, o której mowa w art. 27 ustawy o partiach politycznych.

4. Kongres Nowej Prawicy (EwP 307)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, czy partia nie pozyskiwała środków finansowych z niedozwolonych źródeł.

5. Partia Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 325)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień na zapytanie Państwowej Komisji Wyborczej, co uniemożliwiło zbadanie zgodności gospodarki finansowej Partii z przepisami ustawy o partiach politycznych, a w szczególności stwierdzenie, czy partia nie pozyskiwała darowizn niepieniężnych z niedozwolonych źródeł.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:21-03-2016 15:09
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:21-03-2016 15:42
    Wprowadził:Hubert Puchała