Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 23 kwietnia 2012 r.

w sprawie sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych przez partie polityczne w 2011 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej przez partie polityczne sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP), prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyły 73 partie polityczne, spośród których 36 było zobowiązanych do załączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155) złożyła sprawozdanie po upływie ustawowego terminu.

Ponadto sprawozdanie złożyła partia Polska Partia Ekologiczna (EwP 144), która została wykreślona z ewidencji w 2010 r.

Przedłożone sprawozdania partii politycznych stanowią załączniki nr 1–75 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii.

Nie złożyły sprawozdań partie polityczne:

1. Samoobrona Patriotyczna (EwP 268),

2. Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej” (EwP 272),

3. Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP 283),

4. Ruch Przełomu Narodowego (EwP 305),

5. Partia Kierowców — Bezprawiu Stop (EwP 312),

6. Innowacyjna Polska (EwP 314),

7. Bezpieczeństwo i Spokój (EwP 316).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

 


 

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:38
    Wprowadził:Hubert Puchała