Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 sierpnia 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2007 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 

 z dnia 26 sierpnia 2008 r.

 o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2007 r. 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2007 r. ciążył na 83 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyło 75 partii politycznych. Sprawozdania złożyły ponadto partie: Stronnictwo Narodowe „Patria" (EwP 166), wykreślona z ewidencji w 2007 r. oraz Partia Victoria - z naruszeniem ustawowego terminu. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 77 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy postanowiła:

1. przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 55 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu; 
2. 
przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 13 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu; 
3. 
odrzucić sprawozdania 9 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

 

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

 


 

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

 

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH,
KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2007 R.
ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Ruch Odbudowy Polski (EwP 5)

2. Partia Demokratyczna - demokraci.pl (EwP 12)

3. Polska Partia Ekologiczna Zielonych (EwP 21)

4. Polska Partia Odnowy Kraju (EwP 31)

5. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP 33)

6. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

7. Polska Wspólnota Narodowa (EwP 48)

8. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP 49)

9. Unia Pracy (EwP 62)

10. Forum Samorządowe (EwP 73)

11. Ruch Katolicko-Narodowy (EwP 76)

12. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

13. Porozumienie Polskie (EwP 90)

14. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP 113)

15. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)

16. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

17. Racja Polskiej Lewicy (EwP 140)

18. Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)

19. Praca Zdrowie Ekologia (EwP 146)

20. Liga Obrony Suwerenności (EwP 148)

21. Komunistyczna Partia Polski (EwP 152)

22. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155)

23. Partia Dzieci i Młodzieży (EwP 158)

24. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP 160)

25. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 162)

26. Stronnictwo Narodowe „Patria" (EwP 166)

27. Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP 170)

28. Chrześcijańska Demokracja (EwP 171)

29. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 176)

30. Zieloni 2004 (EwP 182)

31. Socjaldemokracja Polska (EwP 191)

32. Inicjatywa Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 197)

33. Stronnictwo Narodowe (EwP 203)

34. Związek Weteranów Wojny (EwP 212)

35. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP 215)

36. Samoobrona Narodu Polskiego (EwP 216)

37. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP 219)

38. „Nowa Lewica" (EwP 220)

39. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP 229)

40. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP 231)

41. „Ruch Patriotyczny" (EwP 232)

42. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP 234)

43. Platforma Janusza Korwin-Mikke (EwP 236)

44. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP 243)

45. Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast" (EwP 245)

46. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP 246)

47. Porozumienie Pokoleń (EwP 252)

48. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP 258)

49. Partia Zielonych (EwP 260)

50. Prawica Rzeczypospolitej (EwP 266)

51. Narodowy Kongres Polski (EwP 269)

52. Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej" (EwP 272)

53. Liga i Samoobrona (EwP 273)

54. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP 276)

55. Stronnictwo „Piast" (EwP 277)

  


 

Załącznik nr 2

  WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH,
KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2007 R.
ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

 1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP 4) 

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego partii w celu finansowania uczestnictwa w wyborach.

 2. Unia Polityki Realnej (EwP 23) 

Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu wpłat na Fundusz Wyborczy partii w wysokości przekraczającej roczny limit wpłat od jednej osoby fizycznej oraz wpłat dokonanych w innej formie, niż czekiem, przelewem lub kartą płatniczą

 3. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP 58) 

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego partii w celu finansowania uczestnictwa w wyborach.

4. Partia Victoria (EwP 68) 

Wskazane uchybienie polega na złożeniu przez partię sprawozdania z naruszeniem ustawowego terminu.

5. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP 136) 

Wskazane uchybienia polegają na przyjęciu jednorazowych wpłat na rachunek bieżący partii w wysokości przekraczającej minimalne wynagrodzenie za pracę, dokonanych w innej formie, niż czekiem, przelewem lub kartą płatniczą

6. Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna" (EwP 193) 

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego partii w celu finansowania uczestnictwa w wyborach.

7. Stronnictwo Pracy (EwP 196) 

Wskazane uchybienia polegają na braku zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego o wymaganej formie dokonywania wpłat oraz na prowadzeniu rachunkowości w sposób niezgodny z przepisami.

8. Przymierze dla Polski (EwP 200) 
Wskazane uchybienia polegają na niezłożeniu wraz ze sprawozdaniem wymaganych dokumentów.

 9. Partia Rozwoju (EwP 205) 

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego partii w celu finansowania uczestnictwa w wyborach.

 10. Unia Lewicy III RP (EwP 227) 

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego partii w celu finansowania uczestnictwa w wyborach.

11. Związek Słowiański (EwP 253) 

Wskazane uchybienie polega na braku zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego o wymaganej formie dokonywania wpłat.

12. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP 261) 

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego partii w celu finansowania uczestnictwa w wyborach.

13. Samoobrona Patriotyczna (EwP 268) 

Wskazane uchybienie polega na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego partii w celu finansowania uczestnictwa w wyborach.

 


 

Załącznik nr 3 

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH,
KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2007 R.
ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP 2)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek pozyskiwania przez partię dochodów z majątku, ze źródeł niedozwolonych.

2. Liga Polskich Rodzin (EwP 53)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niezałączenia opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy; badanie nie zostało przeprowadzone z przyczyn leżących po stronie partii.

3. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP 88)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania zobowiązań powyborczych partii z innego źródła aniżeli Fundusz Wyborczy partii.

 4. Polska Partia Narodowa (EwP 180)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek prawdopodobnego gromadzenia przez partię środków finansowych poza bieżącym rachunkiem bankowym, czego dowodem jest brak wymaganych do sprawozdania załączników bankowych.

5. Polska Partia Pracy (EwP 211)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek sfinansowania wydatku komitetu wyborczego partii związanego z udziałem w wyborach do Sejmu i Senatu z innego źródła, aniżeli Fundusz Wyborczy partii.

6. Organizacja Narodu Polskiego - Liga Polska (EwP 213)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez partię środków finansowych od osoby prawnej

7. Nowa Wizja Polski (EwP 244)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek finansowania komitetu wyborczego partii bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego partii.

8. Obrona Narodu Polskiego (EwP 257)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek finansowania komitetu wyborczego partii bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego.

 9. Partia Kobiet (EwP 259)

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia przez partię środków finansowych od osób prawnych.  

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:22-03-2016 12:10
    Wprowadził:Hubert Puchała
  • Data modyfikacji:22-03-2016 12:35
    Wprowadził:Hubert Puchała